Druhé posolstvo Panny Márie

Štvrtok, 11. novembra 2010 o 12:20 hod.

Ty, moje silné Božie dieťa, si veľmi výnimočné. Vždy budem s tebou pracovať, pretože si tu na Zemi videla obe stránky života. Ty, moje dieťa musíš chápať, čo je podstatou Božieho diela. Buď požehnaná, moja milovaná, a ďakujem ti.

Áno, moje milé dieťa, boli ti dané milosti pre tvoju prácu. V momente, keď do tvojej duše vstúpil Duch Svätý, si bola pripravená pre túto prácu.

Moja bezpodmienečná láska k tebe ťa bude s pribúdajúcimi dňami posilňovať. Prosím nerob si starosti z negatívnych pocitov, ktoré ťa len zdržiavajú. Modli sa ku mne, tvojej večnej Matke, každý deň. Nikdy ťa neopustím ani ťa nikdy nesklamem v tvojej práci. Tebe, moje milé dieťa, bol daný obzvlášť výnimočný dar a teraz ho budeš musieť vedieť využiť spôsobom, ktorého si schopná len ty sama. Áno, moje dieťa, chápem, že je to pre teba v tejto chvíli veľmi desivé. Buď si však vždy istá tým, že ťa sprevádzam na každom kroku tvojej cesty. Pokoj s tebou.

Budem navždy prebývať v tvojom srdci. Žehnám ti, dieťa moje, a ďakujem ti, že si mi odpovedala.

Matka pokoja a nádeje