Duchovná žiarlivosť je strašná vec

Pondelok, 12. decembra 2011 o 19:00 hod.

Moja najdrahšia dcéra, duchovná žiarlivosť je strašná vec a trápi mnohých Mojich vizionárov.

Trápi to aj tých Mojich nasledovníkov, ktorí sa cítia izolovaní a trochu sklamaní, keď si vyberiem určité duše, ktoré Mi pomôžu zachrániť ľudstvo. Namiesto toho musia vedieť, že ich všetkých milujem rovnako.

Ako to láme Moje Srdce, keď sa hlavne vybrané duše cítia ohrozené inými vyvolenými dušami.

Každá duša, ktorú si vyberiem, dostane inú úlohu a bude požiadaná, aby kráčala rôznymi cestami. Spoločný menovateľ je zakaždým ten istý. Želám si, aby všetci Moji vizionári, vidiaci a proroci prijali Svätú Misiu za záchranu duší.

Ja používam rôzne duše, pokorné srdcom, na dosiahnutie Mojich zámerov.

Satan sa vždy bude pokúšať obrátiť srdcia Mojich vybraných duší tým, že sa im bude vysmievať. On vie, ako sa dotknúť citlivého miesta v ich dušiach, keď im povie, že iné vybrané duše sú dôležitejšie, ako sú oni.

Potom vytvorí pocit zranenia v ich srdciach, a žiarlivosť. To znamená, že namiesto toho, aby sa milovali a udržiavali v milosti, sú v pokušení, aby sa na seba navzájom pozerali zvrchu. V mnohých prípadoch sa okamžite navzájom odmietnu a dovolia hriechu pýchy, aby napadol ich duše.

Toľkí Moji nasledovníci nielenže nemajú radi Mojich vyvolených vizionárov a vidiacich, ale môžu sa k nim správať aj s pohŕdaním, presne tak, ako sa ku Mne správali aj samospravodliví farizeji.

Počas Môjho času na Zemi skúmali a vyšetrovali každé Slovo, ktoré vychádzalo z Mojich Rier. Predložili každú prefíkanú výzvu, aby Som sa potkol, aby mohli dokázať, že Som klamár. A takto bude zaobchádzané aj s Mojimi prorokmi a vizionármi moderných dní.

Satan trápi týchto Mojich nasledovníkov tým, že do ich myslí vkladá pochybnosti o Mojich posloch, pretože chce zdiskreditovať Moje Sväté Slovo. To je jeho cieľ.

Vrúcne sa modlite, aby každému z vás mohla byť poskytnutá milosť mať v úcte Moje Slovo, ktoré dostávate perom Mojich vzácnych vizionárov.

Vizionári – nikdy nespadnite do pasce tým, že by ste podľahli duchovnej žiarlivosti. Je to nemiestne a preniká to Mojim Srdcom ako meč.

Milujte sa navzájom.

Preukazujte si vzájomnú úctu a ctite jeden druhého v Mojom Mene.

Toto je najdôležitejšia lekcia.

Ak sa vám to zdá ťažké uskutočniť, potom všetky iné práce pre Mňa budú márne.

Váš Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus