Duchovné cvičenia Ježiš ľudstvu – Dary Ducha Svätého v misii Spásy, nedeľa 26. marca 2023 o 15:00 hod.

Ave Maria!
Drahý bojovník križiackych modlitieb,
Pozývame ťa na duchovné cvičenia Ježiš ľudstvu s témou Dar Ducha Svätého v misii Spásy, ktoré sa bude konať v sobotu 26. marca 2023 o 15:00 hod.
Pre registráciu použite tento link: https://bit.ly/JTMGlobal26March2023
WEBINAR ID: 814 6720 1258
Pridaj sa k nám pri rozjímaní o daroch Ducha Svätého z Knihy Pravdy, aby sme pomohli armáde Zvyšku pochopiť dary uzdravenia, posilnenia, poslušnosti a jednoty a ako môžeme chrániť tento dar v našom každodennom živote v tejto poslednej misii pre spásu duší.
Rýchlosť, s akou sa Duch Svätý šíri, je mimo chápania smrteľného človeka. Rovnako ako Duch Tešiteľ skrze Božiu moc zaplavuje duše tých, ktorí sú pokorní vo svojich srdciach, duch zla ho bude nasledovať všade, kde je prítomný. (Váš Ježiš, 8. februára 2015)
Medzitým bude moja láska udržiavať svet a ja skoncujem s každou krivdou a zlými skutkami, ktorých sa dopúšťajú moji nepriatelia. Boj proti zlu vyhrá Láska, ktorú vštepím do sŕdc dobrých duší.
Táto láska uchváti všetkých, ktorí s ňou prídu do kontaktu, a oheň Ducha Svätého naplní duše všetkých, ktorí sú požehnaní Božou láskou. (Váš Ježiš, 26. decembra 2014)
Tieto duchovné cvičenia budú v angličtine. Živý preklad bude k dispozícii v týchto jazykoch: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, ukrajinsky, kórejsky, chorvátsky, albánsky, vietnamsky, indonézsky a taliansky.
Pozvite všetkých svojich priateľov a rodinu, aby sa k nám pripojili.
Ježišu, dôverujeme Ti!
JTM Global