Duchovné cvičenia podľa Knihy Pravdy

Drahí Bratia a Sestry v Kristovi,

Všetci ste pozvaní na veľmi dôležitú a výnimočnú udalosť Misie Ježiš ľudstvu:

Pôstne duchovné cvičenia podľa Knihy Pravdy

 Pôstne duchovné cvičenia podľa Knihy Pravdy sú 2-dňové duchovné cvičenia, ktoré sú určené pre všetkých nasledovníkov Misie Ježiš ľudstvu. Duchovné cvičenia sa uskutočnia cez Zoom v týchto dátumoch:

  • Deň 1: 2. apríl, 2022, 15:00-16:30 SEČ
  • Deň 2: 9. apríl, 2022, 15:00-16:30 SEČ

 Duchovné cvičenia budú v anglickom jazyku, živé preklady budú v týchto jazykoch:

  • Deň 1 –  živé preklady: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, čínsky, poľsky, slovensky, vietnamsky, indonézsky a rumunsky
  • Deň 2 – živé preklady: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, čínsky,, chorvátsky, maďarsky, kantónsky, taliansky a albánsky

Aj keď váš jazyk nebude v konkrétny deň prekladaný naživo, stále vás pozývame, aby ste sa zúčastnili. Preložený program bude s vami zdieľaný prostredníctvom chatu v aplikácii Zoom, takže stále budete môcť sledovať duchovné cvičenia vo svojom jazyku.

Duchovné cvičenia nám všetkým pomôžu duchovne sa pripraviť na Najsvätejší týždeň v roku: Veľký týždeň, ktorý sa začne Kvetnou nedeľou (10. apríla). Témou duchovných cvičení je

„Kontemplácia, obrátenie a záväzok“.

 Prvý deň sa sústredíme na „Kontempláciu“. Budeme rozjímať o umučení, utrpení a smrti nášho Pána, počúvaním a uvažovaním o Jeho vlastných slovách v Knihe pravdy.

Druhý deň sa sústredíme na „Obrátenie“. Budeme prosiť nášho Pána, aby nám dal dar dokonalého spytovania svedomia, aby sme mali plné poznanie o všetkých našich hriechoch a slabostiach. Budeme si spytovať svoje svedomie počúvaním a uvažovaním o rôznych pasážach z Knihy Pravdy. Druhý deň zakončíme obnovením si našej “Oddanosti“ k Misii.

Počas týchto online duchovných cvičení sa s nami bude rozprávať náš Pán Ježiš Kristus, náš majster duchovných cvičení, bude nás tvarovať, formovať a pomôže nám pripraviť sa na oslavu jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Tieto duchovné cvičenia budú našou tichou chvíľou meditácie, rozjímania a uvažovania spolu s naším Pánom Ježišom Kristom. Na týchto duchovných cvičeniach nám Ježiš pomôže rozjímať o jeho umučení, smrti a zmŕtvychvstaní. Prebudí naše svedomie a pomôže nám zažiť silnú skúsenosť obrátenia tým, že nám pomôže otvoriť oči pre našu vlastnú hriešnosť a slabosti. Nakoniec nás uzdraví, uteší, upokojí a posilní v príprave na obnovenie našej osobnej oddanosti tejto Misii.

Registrujte sa teraz na každý deň prostredníctvom týchto odkazov:

Deň 1 (2. apríl, 15:00 SEČ)

https://bit.ly/JTMRetreatDay1

Deň 2 (9. apríl, 15:00 SEČ)

https://bit.ly/JTMRetreatDay2

Ježiš ľudstvu Global