Falošní učitelia a proroci

Sobota, 25. decembra 2010 o 10:20 hod.

Ja Som začiatok a koniec. Bolo to prostredníctvom Mňa, kedy Môj Večný milovaný Otec stvoril svet a bude to prostredníctvom Mňa, že sa svet skončí. Ja Som Svetlo a Spasiteľ, ktorý privedie všetkých tých, ktorí veria vo Mňa, do zasľúbeného Raja. Tí, ktorí napriek celému Môjmu Učeniu a úsiliu Mojich prorokov Ma ešte stále odmietajú, nevstúpia do Kráľovstva Môjho Otca.

Tí z vás, ktorým bol daný dar Pravdy prostredníctvom Písma, musíte teraz otvoriť svoje oči a prijať Moje Učenie a proroctvá, ktoré boli dané Mojim prorokom. Konečne je už blízko čas, keď sa vrátim na Zem, aby Som si vzal Mojich milovaných nasledovníkov. Cez Mojich moderných prorokov budem, žiaľ, predsa len stále odmietnutý. Vy všetci musíte počúvať a čítať Moje posolstvá, ktoré sú vám dávané z Milosrdenstva, a pochopiť ich význam.

Moje Učenie sa nikdy nezmenilo

Musíte si pamätať, že Moje Učenie je rovnaké ako vždy bolo. Tí, ktorí prichádzajú v Mojom Mene, musia byť starostlivo sledovaní. Ak ohlasujú Moje Slovo, potom sú zo svetla. Ak nájdete Moje Učenie zmenené akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa vám zdá podivný, tak odíďte. Nepočúvajte ich. Títo nešťastní ľudia boli pokúšaní Zlým, aby úmyselne prekrútili Moje Učenie, aby vás zviedli z cesty a zmiatli vás.

Akákoľvek náuka, ktorá nemá pôvod vo Svätom Písme a ktorá tvrdí, že ohlasuje Pravdu, je lož. Je to hriech proti Mne a vážny útok na Mňa a na Môjho Večného Otca.

Falošný mesiáš

Títo falošní učitelia čoskoro začnú o sebe dávať vedieť všade po svete. Nájdete ich všade a kričia na plné hrdlo. Hľadajú pozornosť. Niektorí zapôsobia na Moje deti do takej miery, že dokonca aj Moji skutoční nasledovníci uveria, že majú zvláštnu božskú moc. Jeden sa osobitne vyvýši do takých vysokých výšin, že ľudia mylne uveria, že on je Mesiáš.

Bude to vyžadovať veľa odvahy, jednomyseľnosti a sily, aby Moje deti zostali pri Mne a dovolili Mi, aby Som ich viedol touto nebezpečnou džungľou plnou démonov. Títo démoni, teraz uvoľnení satanom, keď sa začnú odvíjať posledné dni, prídu v maske Mojich nasledovníkov a prorokov. Teraz sa dohodli, že sa zamerajú na Mojich skutočných vizionárov, vidiacich a prorokov. Pokúsia sa ich zviesť falošným učením. Budú prekrúcať Pravdu tak, aby vyhovovala ich nemorálnym spôsobom, ktoré vonkajším vnímaním bude ťažké rozoznať. Moji oddaní nasledovníci, zasvätení služobníci a proroci ihneď spoznajú, kto sú títo zlí ľudia. Ich vyhlásenia ich budú bolieť a znepokojovať, ale čo vyvolá hrôzu v ich srdciach bude skutočnosť, že toľko kresťanov padne do pasce ich klamlivému šarmu. Budú natoľko presvedčiví, že mnohí vtiahnu do svojej zlej pasce najposvätnejších služobníkov, ktorí svoj život zasvätili Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

Výzva ku kresťanom, aby im vzorovali

Volám vás teraz, Moji oddaní nasledovníci, požehnaní milosťami Ducha Svätého. Vezmite svoje zbrane viery a zostaňte silní. Postavte sa im. Učte ľudí Pravdu tým, že im budete neustále pripomínať Pravdu, ktorá je obsiahnutá v Knihe Môjho Otca – v Knihe Pravdy. Toto Učenie bude trvať večne.

Moje deti, možno to bude pre vás ťažké, povstať a dať o sebe vedieť, ale teraz Ma počúvajte. Ak to urobíte, pomôžete dušiam. Vaši bratia a sestry vo svete sú vaša rodina. Všetkých vás so sebou privediem do Raja, ktorý Som sľúbil všetkým Mojim deťom. Prosím, pomôžte Mi, aby Som tu nikoho z vás nezanechal. Zlomí Mi to Srdce, ak nebudem môcť zachrániť všetky Moje milované deti. Pomocou modlitby, obetí a vytrvalosti Mojich nasledovníkov všade vo svete, bude Moja vôľa splnená.

Teraz vezmite kalich spásy v Mojom Mene. Nasledujte Ma. Dovoľte Mi, aby Som vás všetkých viedol. Dovoľte Mi, aby Som vás objal vo Svojom Srdci, keď sa spojíme, aby sme zachránili ľudstvo pred podvodníkom.

Zapamätajte si to. Milujem každého z Mojich detí do takej miery, že víťazstvo bez toho, že by Som ich nepriviedol všetky do večného života by bolo trpké a zlomilo by Moje Srdce.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa teraz všetci a majte na pamäti slová – Ja Som Alfa a Omega.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus, Kráľ Zeme a Spravodlivý Sudca celého ľudstva