Globálna Hodinka križiackych modlitieb za rodiny

HODINKA KRIŽIACKYCH MODLITIEB PRE RODINY – SLÁVNOSŤ SVÄTEJ RODINY

Pozývame vás a vaše rodiny na veľmi špeciálnu Hodinku križiackych modlitieb pre rodiny, aby ste oslávili sviatok Svätej Rodiny v nedeľu 26. decembra 2021 o 14:00 hod

Stretnutie bude v angličtine so živým prekladom do týchto jazykov: nemecky, francúzsky, čínsky, portugalsky, ukrajinsky (rusky), kórejsky, španielsky, poľsky, bahana, rumunsky, kartónsky a albánsky.

Registrácia: https://bit.ly/CrusadePrayerHourforFamiliesDecember26

Pokúsme sa všetci zúčastniť a využime toto stretnutie k pozvaniu ľudí, aby sa pripojili k misii Ježiš ľudstvu zachraňovať stratené duše. 

Požehnaný advent Vám a vašim rodinám. 

Ježiš ľudstvu Global