Globálna Hodinka križiackych modlitieb za uzdravenie a ochranu

Všetci ste pozvaní k účasti na globálnej Hodinke križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za uzdravenie a ochranu, ktorá sa bude konať v sobotu 18. decembra 2021  o 14hod

Registračný link: https://bit.ly/JTMHourforHealingDecember18

Táto Hodinka križiackych modlitieb  je našou mesačnou príležitosťou zhromaždiť sa v modlitbe a prosiť Svätú Trojicu, aby nás a našich blízkych uzdravila zo všetkých druhov chorôb, fyzických aj duchovných, ktoré nás postihli. Budeme prosiť o milosti, ktoré nám pomôžu žiť podľa svätej Božej vôle, odmietnuť hriech a byť vždy v stave milosti.

Toto globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Avšak bude zabezpečený slovenský preklad.

Pomodlíme sa svätý ruženec, križiacky modlitby za uzdravenie a ochranu, a Korunku Božieho milosrdenstva za obrátenie rodín a priateľov, ktorí padli ďaleko od Boha.

 

Ježišu, dôverujem ti!