Globálna Hodinka križiackych modlitieb za uzdravenie a ochranu

Drahý bojovník križiackych  modlitieb Ježiš ľudstvu,

Pokoj s tebou!

Všetci ste pozvaní na Globálnu Hodinku križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu o uzdravenie a ochranu, so živým prekladom do slovenčiny a to 27.novembra 2021 o 14:00 hod

Registračný link: https://bit.ly/CrusadePrayerHourNovember27

Toto hodinové modlitebné stretnutie križiackych modlitieb, je našou mesačnou možnosťou, aby sme sa spojili v modlitbe a prosili Svätú Trojicu o naše uzdravenie a našich milovaných od všetkých možných ochorení, tak fyzických ako i duchovných, ktoré nás postihli.

Taktiež poprosíme o milosti, ktoré by nám pomohli žiť naše životy podľa svätej vôle Božej, aby sme odmietali hriech a vždy boli v milosti posväcujúcej skrze Lásku a Milosrdenstvo Božie.

Toto globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Ale prekladatelia naživo budú tlmočiť v nasledujúcich jazykoch: nemecky, francúzsky, čínsky, portugalsky, ukrajinsky, poľsky, slovensky, jazyk bahasa, rumunsky a holandsky.

Pomodlíme sa svätý ruženec, križiacky modlitby za uzdravenie a ochranu, a Korunku Božieho milosrdenstva za obrátenie rodín a priateľov, ktorí padli ďaleko od Boha.

Zjednoťme naše srdcia ako jedna rodina Ježiš ľudstvu, a spoločne s našou Matkou Spásy ponúknime tak potrebné modlitby a obete za uzdravenie a ochranu ľudí ktorých milujeme.

Prosíme, pozvite priateľov a rodinu, aby taktiež získali uzdravujúcu Lásku a Milosrdenstvo Ježiša Krista nášho Kráľa.

Ježišu, dôverujem ti!