Globálna ružencová kampaň Ježiš ľudstvu na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Milá rodina Ježiš ľudstvu,

Pochválený buď Pán Ježiš  Kristus a Mária!

Pozývame všetkých na GLOBÁLNU RUŽENCOVÚ KAMPAŇ k oslave sviatku NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE a to v sobotu  25.júna 2022 o 15:00 hod SEČ

Zaregistrujte sa: https://bit.ly/global-rosary-june25

Najlepší dar, ktorý môžeme dať našej Blahoslavenej Matke, je urobiť ju šťastnou tým, že jej pomôžeme uskutočniť víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca.

Urobíme to tak, že sa budeme modliť ako jedna rodina Ježiš ľudstvu všetky tajomstvá svätého ruženca za ochranu, pokoj a jednotu v našich rodinách, spoločenstve, národe a za celý svet.

Naša Blahoslavená Matka povedala 29. decembra 2011:

Moje dieťa, modlitba môjho svätého ruženca môže zachrániť národy.
Moje deti nesmú nikdy zabudnúť na silu môjho svätého ruženca.
Je taký mocný, že podvodníka robí bezmocným. Nemôže ti nič urobiť, ani tvojej rodine, keď sa ho budeš denne modliť.

Zároveň zasvätíme seba, naše rodiny a priateľov Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby nám pomohla priblížiť sa k jej synovi, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, nášmu Vykupiteľovi.

Ako povedal Ježiš 9. novembra 2011:

Počúvajte moju naliehavú prosbu, deti, aby ste sa v tomto čase zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu mojej drahej milovanej Matky.

Ona, Prostredníčka všetkých milostí, bola poverená, aby vás priviedla k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, aby zachránila ľudstvo pred záhubou, ktorá ho čaká, ak sa neodtrhne od skutkov satana.

Táto globálna ružencová kampaň bude v angličtine. K dispozícii budú živí prekladatelia v týchto jazykoch k dispozícii: nemčina, francúzština, čínština, portugalčina, ukrajinčina (ruština), kórejčina, španielčina, poľština, maďarčina, kantončina, albánčina a taliančina.

Modlime sa spoločne ako jedna rodina Ježiš ľudstvu, aby sme si uctili našu Blahoslavenú Matku a odpovedali na jej výzvu k modlitbám, ktoré by priniesli víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Matka Spásy, oroduj za nás!

Ježiš ľudstvu GLOBAL