Globálna ružencová kampaň za mier

 

 

Ste pozvaný na Globálnu ružencovú kampaň za mier, ktorá sa bude konať každý piatok v pôste, so začiatkom
4.3.2022 o 22 hod SEČ. Pomodlíme sa všetky tajomstvá 4 ružencov.

K tomu nám Panna Mária hovorí toto v posolstve z 9.marca 2012:

Teraz, keď sa tajne snujú vojenské konflikty, je dôležité, aby ste sa pred Veľkou nocou každý deň modlili môj svätý ruženec. Deti, keby ste mohli každý deň v týždni zasvätiť môjmu svätému ružencu a odo dnes až do Veľkej noci sa každý piatok modlili všetky štyri ružence, potom sa môže zmierniť a zmierni sa veľa skazy.

Môjmu Synovi spôsobujú veľkú radosť tí, ktorí jeho sväté slovo prijímajú s láskou a čistotou srdca.

Veľkými milosťami budú obdarované tie čisté duše, ktoré mu úplne dôverujú bez akýchkoľvek pochybností vo svojich srdciach.

Vy, moje deti, ste to, čo zostalo, malý zárodok veriacich, ktorý pomôže, aby sa rozrástla armáda, ktorá je potrebná na vymetenie hriechu zo sveta.

Vaše modlitby a obzvlášť môj najsvätejší ruženec sú zbrane, ktoré potrebujete na zničenie satana a tých, ktorých on infikuje
v každom kúte sveta.

Moje deti, choďte teraz a organizujte celosvetové modlitby tak, aby sa môj svätý ruženec modlil naprieč všetkými národmi odteraz až do Veľkonočnej nedele.

Kvôli vojnám, ktoré sa rozširujú vo všetkých častiach sveta, zvlášť v Európe, spojme sa spolu v modlitbe za mier.

Link pre Európu: https://bit.ly/JTMGlobalRosaryCrusadeEurope

JTM GLOBAL