Globálne križiacke modlitbové stretnutie Ježiš ľudstvu, 9.9.2023

Ave Maria!

Drahá rodina Zvyšku,

Pozývame vás na Globálne 60 minútové križiacke modlitby Ježiš ľudstvu, Ja som váš otec. Ja som, ktorý som. Modlitby sa budú konať v sobotu, 9. septembra o 15:00 hod. 

Ak nie ste registrovaní, registrujte sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal9September2023
WEBINAR ID: 841 8518 2437

 

Tieto globálne križiacke modlitby budú v angličtine so živým prekladom do týchto jazykov: nemecky, španielsky, francúzsky, rusky, portugalsky, kórejsky, vietnamsky, indonézsky, poľsky, albánsky a slovensky. 

…Každého človeka, rasu, vierovyznanie a náboženstvo prijmem do svetla svojho Syna a mnohí ho uvidia. To bude znamenať, že mnohí sa obrátia a budú žiadať o právo žiť večný život v sláve Kráľovstva Môjho Syna na zemi…

Ja, váš milovaný Otec, Stvoriteľ všetkého, čo je a bude, vás prosím, aby ste nepremárnili svoje dedičské právo. Ak to  urobíte, budete pohltení Satanom, ktorý je neľútostný, takisto ako je klamár, podvodník a žalobca. Dostávate dar, ktorý nebol  udelený žiadnej generácii pred vami, a musíte sa modliť, aby vám boli dané milosti prijať moju priazeň… (Boh Najvyšší” 25.  januára 2015)

Ježišu, dôverujeme Ti!
JTM Global