Globálne križiacke modlitby Ježiš ľudstvu za ochranu všetkých kňazov, ktorí vedú križiacke modlitebné skupiny, 14.10.2023

Ave Maria!

Drahá rodina Zvyšku,

pozývame vás na globálne 60 minútové križiacke modlitby Ježiš ľudstvu, ktoré sa budú konať 14. októbra o 15:00 hod.

Ak nie ste registrovaní, registrujte sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal14October2023
WEBINAR ID: 847 6246 4494

Tieto globálne križiacke modlitby budú v angličtite so živým prekladom do týchto jazykov: nemecky, španielsky, francúzsky, rusky, portugalsky, kórejsky, vietnamsky, indonézsky, chorvátsky, holandsky a maďarsky.

…Kňazi v mojej Cirkvi budú čoskoro čeliť výzvam, ktoré budú znamenať, že mnohí budú mať veľké ťažkosti zachovávať moje slovo.

Všetko, čo nie je zo mňa, im budú predkladať zradcovia z ich radov.

Ako veľmi túžim priniesť im útechu a ako urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som naplnil ich duše ohňom Ducha Svätého. Urobím to preto, aby zostali bdelí, pokojní a nepochybovali, keď budú požiadaní, aby sa podieľali na učení, ktoré nebude zo mňa. Musia byť ako strážcovia môjho Slova, pripravení zostať mi verní… (Ježiš, 7. júna 2014)

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global