Globálne križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, 05.08.2023

Drahý križiacky bojovník,
Pokoj s Tebou!

Všetkých vás pozývame na globálne križiacke modlitby Ježiš ľudstvu za spásu všetkých duší so živým prekladom, v sobotu 5. augusta 2023 o 15:00 hod. stredoeurópskeho času.
Webinar ID 843 1241 9704
Tieto globálne križiacke modlitby budú v angličtine. Živý preklad bude k dispozícii v týchto jazykoch: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky, kórejsky, chorvátsky, vietnamsky, rumunsky, taliansky, maďarsky.
Ak váš jazyk nebude prekladaný naživo, na začiatku modlitebného stretnutia budeme zdielať preložené modlitebné programy do rôznych jazykov, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.
Budeme sa modliť vybrané križiacke modlitby za spásu duší, pretože Pán Ježiš hovorí, že pri svojom druhom príchode chce priviesť domov do večného života v novom raji viac ako 7 miliárd Božích detí.
Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu a obetujme svoje modlitby a obety za spásu všetkých Božích detí, najmä tých, ktorých milujeme.
Ježišu, dôverujeme Ti!
JTM Global