Globálne modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, 10.02.2024

Drahý križiacky bojovník,

Ave Maria.

Pozývame Ťa na 60-minútové globálne križiacke modlitby Ježiš ľudstvu v sobotu, 10.februára 2024 o 14:00 hod. stredoeuróspkeho času.

Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa prostredníctvom tohto odkazu: https://bit.ly/JTMGLOBAL60MIN10FEB2024

Februárová téma je:  Sviatosť manželstva

Boh v celom svätom písme zjavil a zdôraznil, ako zachovať posvätnosť manželstva. Od knihy Genezis až po evanjeliá Boh vyhlasuje, že manželstvo je len medzi mužom a ženou, a mať nové vzťahy mimo manželstva je smrteľný hriech.

Katechizmus katolíckej cirvi učí toto:

1603  „Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky… ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi… Sám Boh je pôvodcom manželstva.“

Kríza viery však ešte viac zachvátila veriacich, pretože súčasná promulgácia v Ríme je v rozpore s trvalým magisterským učením Cirkvi.  Po zmätku, ktorý priniesla Amoris Laetitia povoľujúca sväté prijímanie pre osoby v cudzoložstve, teraz prichádza Fiducia Supplicants umožňujúca kňazom požehnávať vzťahy osôb rovnakého pohlavia a v iných hriešnych zväzkoch.

Ježiš nás varoval už pred viac ako desiatimi rokmi 21. októbra 2012.

Keď sa pokúsia vytvoriť v mojich cirkvách sviatosť z ohavnosti, povedia, že to bolo kvôli právam párov rovnakého pohlavia, ktoré majú rovnaké ako ostatní.

Tento strašný podvod Božích nepriateľov porušuje nielen Boží zákon o manželstve, ale útočí aj na posvätnosť ostatných sviatostí, najmä posvätného stavu a Najsvätejšej Eucharistiie. Kňazský úrad sa teraz používa na požehnanie hriechu a vyvolá zmätok, ktorý bude lákať ľudí v smrteľnom hriechu, aby sa dopustili svätokrádežného úkonu prijímania Ježiša vo svätom prijímaní.

Počas  modlitbového stretnutia sa budeme modliť za všetkých kresťanov, aby zostali verní viere a nepodľahli zmätku, ktorý do Cirkvi vnášajú Boží nepriatelia. Budeme sa tiež modliť za ochranu našich rodín pred satanovým podvodom. A budeme sa modliť za naše milované duchovenstvo, aby bránili a zachovávali posvätnosť manželstva a ostatných sviatostí ustanovených Ježišom pre našu spásu.

Toto celosvetové modlitbové stretnutie bude v angličtine. K dispozícii budú živí prekladatelia do týchto jazykov: v nemčine, francúzštine, čínštine, portugalčine, ukrajinčine (ruštine), kórejčine, španielčine, poľštine, vietnamčine, taliančine, bahasa indonézštine a albánčine.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu, ponúknime svoje modlitby a obety za tých, ktorí budú oklamaní, a na obranu manželstva a ostatných sviatostí.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Ježiš ľudstvu Global