Globálne modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu

Ave Maria!

Drahý bojovník križiackej modlitby,

pozývame ťa na globálne križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 6. augusta 2022 v sobotu o 15:00 hod.

Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal6August2022

Témou celého tohto mesiaca je MATKA SPÁSY – MESIAC ZÁCHRANY DUŠÍ.

Veľa, veľa ľudí na svete tvorí Moju vzácnu armádu. Prostredníctvom modlitby, osobného utrpenia a šírenia Môjho Slova budú zachraňovať duše. Čím silnejšia bude Moja armáda pri záchrane duší, tým menší bude dosah trestu. (Ježiš, 23. júla 2011)

Toto globálne križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu bude v angličtine. Živé preklady budú k dispozícii v: nemčine, francúzštine, španielčine, portugalčine, ruštine/ukrajinčine, kórejčine, čínštine, poľštine, vietnamčine, rumunčine, indonézčine a albánčine. Aj keď váš jazyk nebude zastúpený, modlitebné programy budú zdieľané, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby, ako i korunku k Božiemu milosrdenstvu za spásu všetkých hriešnikov, vrátane tých, ktorých nosíme v srdci, a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu, spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Matka Spásy, oroduj za nás!

JTM Global