Globálne modlitebné stretnutie k Slávnosti Bohorodičky, Panny Márie

Srdečne vás všetkých pozývame na globálne modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu k Slávnosti Panny Márie, Bohorodičky. Stretnutie sa uskutoční 1.januára 2022 o 14.hod. 

Ďakujeme ti, za to, že si priviedla Spasiteľa na svet. Oroduj za nás, a vypros nám milosti u Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Link na prihlásenie: https://bit.ly/JTMGlobalJanuary1