Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlieb Ježiš ľudstvu

Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, 4. december 2021 o 14:00, SEČ

 

Drahý modlitebný bojovník Ježiš ľudstvu,

Požehnaný advent tebe a tvojej rodine.

Pozývame ťa na Globálne modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, ktoré sa bude konať 4. decembra 2021 o 14:00 SEČ

Ak ešte nie si zaregistrovaný, prosím použi k registrácii tento link:

https://bit.ly/JTMGlobalDecember4

Témou decembrového stretnutia je:  

Sloboda od hriechu, prenasledovania a útlaku.

Adventné obdobie nám pripomína 2 najdôležitejšie udalosti v Božom pláne spásy pre všetky Jeho deti. Narodenie Ježiša, nášho Spasiteľa, na prvý sviatok vianočný nám dáva nádej, že sa konečne môžeme oslobodiť od hriechu a smrti. Druhý advent, Kristov druhý príchod, nás podnecuje pripraviť sa na deň, keď príde kraľovať ako náš Kráľ.

Počas tohto globálneho modlitbového stretnutia sa budeme modliť, aby nádej v Ježiša Krista zažiarila cez temnotu, ktorá zahalila svet, aby sme mohli byť všetci pripravení na jeho druhý príchod, keď Ježiš konečne prinesie všetkým svoju lásku, pokoj, radosť a spravodlivosť.

Budeme sa modliť za úplné oslobodenie ľudstva od hriechu a odlúčenie od Boha. Budeme sa modliť za kresťanov, ktorí sú celosvetovo prenasledovaní. Budeme sa modliť za všetkých ľudí na celom svete, ktorí žijú pod jarmom utláčateľských režimov potláčajúcich základné práva a slobody ľudí.

Toto globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Živý preklad bude dostupný v týchto jazykoch: nemecky, francúzsky, čínsky, portugalsky, ukrajinsky kórejsky, španielsky, poľsky, rumunsky, taliansky a albánsky.

Svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva obetujeme za to, aby bol svet oslobodený od okov Satana a za obrátenie sŕdc všetkých Božích detí.

Budeme sa aj naďalej modliť o nebeský príhovor, aby sme zastavili tlak na globálnu kontrolu cez túto Covid19 krízu.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu, prednesme naše modlitby a obety v tomto adventnom období za oslobodenie ľudstva z pazúrov hriechu, prenasledovania a útlaku.

Ježiš ľudstvu Global