Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb 06.05.2023

Ave Maria!

Drahý modlitebný bojovník,

Si pozvaný Pozývame ťa na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za Odovzdanie sa do svätej Božej vôle a za dary lásky, pokory a rozlišovania, ktoré sa uskutoční v sobotu 6. mája 2023 o 15:00 hod.

Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal06May2023

WEBINAR ID: 815 4930 9370

Pripoj sa k nám, keď sa po marcových duchovných cvičeniach budeme modliť za dary lásky, pokory a rozlišovania v našom každodennom živote, aby sme pomohli Ježišovi v tejto poslednej misii za spásu duší.

Rychlosť, ktorou sa šíri Duch Svätý, je nad chápanie smrteľného človeka. A keďže Tešiteľ prostredníctvom Božej moci zaplavuje duše všetkých, ktorí majú v srdci pokoru, duch zla ho bude prenasledovať všade, kde je prítomný.
(Váš Ježiš, 8. februára, 2015)

Človek sám osebe mi nikdy nemôže dať takýto dar, pokiaľ nedovolí, aby môj Duch Svätý prebýval v jeho vnútri.  Iba vtedy sa môže pozdvihnúť k dokonalosti, ktorá ho premení tak, že jeho srdce a duša sa prepoja so mnou. Potom môžem prostredníctvom môjho Božstva vytvoriť veľké zázraky v tej duši, ktorá mi úplne dôveruje, ale stále si zachová svoje Bohom dané právo – právo na slobodnú vôľu. (Váš Ježiš, 25. augusta, 2014)

Toto celosvetové podujatie sa bude konať v angličtine so živým prekladom: španielsky, portugalsky, nemecky, francúzsky, rusky, kórejsky, chorvátsky, vietnamsky, indonézsky, albánsky a holandsky.

Pozvi všetkých svojich priateľov a rodinu, aby sa k nám pripojili.

Ježišu, dôverujem ti!

JTM Global