Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb 16.04.2023

Ave Maria!

Drahý bojovník križiackych modlitieb,

Pozývame ťa na globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2023, v nedeľu Božieho Milosrdenstva o 15:00 hod.

Kliknite na odkaz, aby ste sa zaregistrovali: https://bit.ly/JTMGlobalDivineMercy16April2023

Webinar ID: 883 5714 1826

Témou tohto je:  JEŽIŠOVO BOŽIE MILOSRDENSTVO

..čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho Milosrdenstva sa blíži. Z tohto dôvodu sa musíš sústrediť na svoju misiu zachraňovať duše. Nesmieš dovoliť rozptýlenia, ktoré odvracajú tvoju pozornosť od najdôležitejšej úlohy šírenia obrátenia.

Nebesia plesajú, lebo tento Boží dar bude už čoskoro prezentovaný s čistou láskou, ktorú môj Syn má vo svojom Srdci ku všetkým dušiam. Moje dieťa, keďže táto práca naberá na intenzite, tak aj Zlý využije každú príležitosť, aby ťa prostredníctvom rôznych ľudí neprestával mučiť.  Bola si poučená, aby si mlčala a sústredila sa len na môjho Syna. (Matka Spásy, 2.11. 2011)

Toto globálne modlitebné stretnutie Križiackych modlitieb sa uskutoční v angličtine. Živý preklad bude k dispozícii v týchto jazykoch: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky, kórejsky, česky, vietnamsky, indonézsky, rumunsky a poľsky. Aj keď váš jazyk nebude prekladaný naživo, budú zdieľané v zoom chat-e preložené modlitebné programy, takže sa môžete pripojiť čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, v tomto čase Velkej Noci.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Aleluja!!! On vstal z mŕtvych!

JTM Global