Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb 7.1.2023

Drahý križiacky bojovník,

Ave Maria!

Pozývame ťa na prvé globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb v novom roku, ktoré sa bude konať v sobotu, 7. januára 2023 o 14:00.

Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa na tomto linku: https://bit.ly/JTMGlobal7January2023
WEBINAR ID: 86865421960

Témou celého mesiaca január je táto téma : PRIPRAVTE SA NA DRUHÝ PRÍCHOD

…Teraz, keď sa blíži čas môjho Druhého Príchodu, tí, ktorí spoznali môj hlas a počúvajú mňa, musia venovať svoj čas tomu, aby šírili moje Slovo a modlili sa za spásu všetkých svojich bratov a sestier.

Každému z vás v mojej Zvyškovej armáde budú udelené zvláštne milosti a po celom svete vytvorím zázraky, aby som skeptikom dokázal, že som to Ja, Ježiš Kristus, kto poslal svojho proroka, aby vás všetkých pripravil na môj Druhý Príchod. (Ježiš, 7. júna 2013)

Toto modlitebné stretnutie bude v angličtine. Živý preklad bude k dispozícii: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky, kórejsky, vietnamsky, indonézsky, slovensky, chorvátsky a maďarsky. Aj v prípade, že váš jazyk nebude naživo prekladaný, poskytneme preložené modlitebné program, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, vrátane našich milovaných a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána a za víťazstvo armády zbytku.

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou spásy, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.

Šťastný nový rok!

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global