Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb

Srdečne vás pozývame na modlitebné globálne stretnutie, ktoré sa bude konať 11.septembra 2021 o 15:00 hod SEČ

https://bit.ly/JTMGlobalSeptember11

Našou globálnou modlitebnou témou je:

Modlite sa proti prenasledovaniu kresťanstva v sekulárnom svete.

Útoky proti kresťanstvu v posledných rokoch neustále narastajú. Okrem zániku cirkvi v Číne v dôsledku dohody medzi Vatikánom a Čínou, ktorá čínskej vláde odovzdala úplnú kontrolu nad cirkvou, taktiež nedávne správy o prenasledovaní kresťanov v Nigérii a zabíjaní kresťanov v Afganistane zdôrazňujú proroctvá Knihy pravdy o utrpení kresťanov v posledných časoch.

Počas tohto stretnutia modlitebného globálneho stretnutia križiackych modlitieb nám Pán povie, aby sme očakávali konflikty
a prenasledovanie od tých, ktorí ho nemilujú, a od tých, ktorí ho vedome odmietajú. Dozvieme sa o plánoch zlého, ktorý mieni so sebou do pekla vtiahnuť čo najviac duší. Uplatní najväčší podvod na všetkých kresťanoch a spôsobí prenasledovanie pravej Cirkvi Ježiša Krista.

Toto globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Tlmočníci naživo budú prekladať do nasledujúcich jazykov: nemecky, francúzsky, čínsky, portugalsky, ukajinsky (rusky), kórejsky, španielsky, chorvátsky, holandsky, vietnamsky, albánsky a maďarsky.

Pomodlíme sa svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za obrátenie hriešnikov a za zastavenie prenasledovania kresťanov na celom svete.

Budeme sa aj naďalej modliť za príhovor Neba, aby sa zastavilo presadzovanie globálnej kontroly prostredníctvom tejto krízy Covid19 a aby sa obrátili páchatelia.

Ježiš ľudstvu GLOBAL