Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb

Ave Maria!

Drahý bojovník križiackej modlitby,

Pozývame ťa na stretnutie globálnej križiackej modlitby Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 2. júla 2022 v sobotu o 21:00 singapurského času (GMT+7), o 14:00 londýnskeho času (GMT), o 9:00 ráno newyorského času (GMT -5).

Ak nie si zaregistrovaný, zaregistruj sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal02July2022

Témou celého mesiaca je OBNOVENIE NÁŠHO DUCHA. Ide o obnovenie našej viery a oddanosti tejto misii. Musíme si znovu prečítať prvé posolstvá z Knihy Pravdy.

Táto Globálna križiacka modlitba bude v angličtine. K dispozícii budú živí prekladatelia v: nemčine, francúzštine, španielčine, portugalčine, ruštine/ukrajinčine, kórejčine, chorvátčine, češtine, vietnamčine, indonézštine a holandčine. Aj keď váš jazyk nie je prítomný, budú zdieľané modlitebné programy, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a Korunku Božieho milosrdenstva za obrátenie všetkých hriešnikov, najmä stratených duší. Budeme prosiť Boha, aby obnovil nášho ducha a prekonal nástrahy, ktorým čelíme v každodennom živote.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a prinášajme svoje modlitby a obety za obrátenie všetkých hriešnikov. Prosme spoločne o príchod Ducha Svätého, aby naplnil naše srdcia.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global