Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, 3. decembra 2022 o 14:00

Drahý križiacky bojovník,

Si pozvaný na globálne križiacke modlitebné stretnutie Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční v sobotu 3. decembra 2022 o 14:00 hod.

Ak nie si zaregistrovaný, registruj sa prostredníctvom tohto linku: https://bit.JTMGlobal3December2022
Webinar ID: 891 2199 0757

Témou celého mesiaca december je: DAR VEČNÉHO ŽIVOTA

…keď prídem, aby som ľudstvu priniesol úľavu od bolesti, ktorú znášalo pre svoje odlúčenie od Boha, všetci musia byť vďační za toto veľké Milosrdenstvo. Vďaka tomu sa miliardy ľudí budú tešiť zo života vo večnej sláve v Božej prítomnosti.

Týmto veľkým činom Milosrdenstva prinášam veľkú správu o slávnom Prísľube, keď môj Druhý príchod – ktorý bude nasledovať čoskoro po Varovaní – zavŕši Boží plán pre Jeho deti.  (Ježiš, 24. november, 2013)

Darom od môjho večného Otca je dať každému Jeho dieťaťu najdokonalejší život v najdokonalejšom svete tak, ako to malo byť od začiatku (Ježiš, 13. 9. ,2012).

Toto globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Živý preklad bude k dispozícii v týchto jazykoch: nemčina, francúzština, španielčina, portugalčina, ruština/ukrajinčina, kórejčina, vietnamčina, indonézština, poľština, taliančina a albánčina. Aj keď váš jazyk nebude naživo prekladaný, budeme zdieľať preložené modlitebné programy v ostatných jazykoch, aby ste sa mohli pripojiť k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť sv. ruženec, križiacke modlitby a  korunku Božieho milosrdenstva za spásu všetkých hriešnikov, vrátane našich milovaných a priateľov, ktorí sa odvrátili od Pána, a za víťazstvo armády zbytku.

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou spásy, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie a spásu všetkých hriešnikov.  Pripravme svoje srdcia v tomto adventnom období na prijatie narodenia nášho Kráľa kráľov, Pána pánov, Ježiša Krista.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global