Globálne modlitebné stretnutie na sviatok Krista Kráľa

Ježiš ľudstvu GLOBÁLNE KRIŽIACKE MODLITEBNÉ STRETNUTIE s prekladateľmi naživo (21.novembra 2021 o 14.00 hod SEČ)

Registračný linkhttps://bit.ly/JTMGlobalNovember21

Počas tohto celosvetového modlitebného stretnutia sa dozvieme niečo viac o budúcich udalostiach, ktoré sú uvedené vo Svätom písme (Matúš 24), a o tom, čo musíme urobiť, aby sme pomohli pripraviť ľudstvo na návrat Krista Kráľa.

Toto Globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. Ale prekladatelia naživo budú tlmočiť v nasledujúcich jazykoch: nemecky, francúzsky, činsky, portugalsky, ukrajinsky(rusky), kórejsky, španielsky, chorvátsky, vietnamsky, maďarsky, dánsky a kantonézky.

Ako obetu lásky Ježišovi, nášmu Spasiteľovi a nášmu Kráľovi, sa budeme modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a Korunku Božieho milosrdenstva za obrátenie hriešnikov.

 

Nech je náš záväzok voči Misii spásy Ježiš ľudstvu naším darom Ježišovi, nášmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi, keď slávime slávnosť Jeho Kráľovstva.

Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!

 

Ježiš ľudstvu Global