Globálne obrátenie sa čoskoro udeje

Nedeľa, 6. februára 2011 o 13:40 hod.

Drahá milovaná dcéra, toto je jedno z posledných posolstiev, ktoré sa majú vložiť do Môjho prvého dielu Svätého Písma obsiahnutého vo zväzku „Varovanie“.

Moje milované deti, vďaka súženiu si už čoskoro budete vedomé Mojej Existencie. Teraz veľmi skoro dostanú veriaci vo Všemohúceho Boha a aj ateisti posledný dar pred slávnym dňom, keď sa vrátim ako Sudca.

Táto veľká udalosť otvorí vaše srdcia a vy budete v bázni hľadieť na úžasnú lásku, ktorú vám týmto Aktom Milosrdenstva preukážem. Mnohí z vás si neuvedomujú, že Ja a Môj Večný Otec Existujeme. Musíte však pochopiť, že pre mnoho z vás, nevinných duší, Moje Milosrdenstvo počas Varovania dosiahne až k vám.

Nebude záležať na tom, akým menom Ma budete chcieť nazvať, pretože vaše duše budú preniknuté novým pochopením. Ďakujte, keď sa tak stane, lebo toto súženie bude vašim vykúpením.

Len čo táto udalosť skončí, všetci títo veriaci spolu s tými, ktorí sa obrátia, pretože konečne pochopia Pravdu, vytvoria Moju novú armádu na Zemi. Každý jeden z vás, kto bude hľadať odpustenie potom, ako sa vyjavia jeho hriechy, sa bude snažiť šíriť Pravdu medzi tými, ktorí budú v temnote.

Tento dar, deti Moje, vás bude zraňovať, keď vás budú zosmiešňovať pre Moje Meno. Buďte vďační, keď sa tak stane, lebo i keď táto skúsenosť bude bolestivá, získate istotu, že ste Mojimi pravými nasledovníkmi. Až príde čas, pripojíte sa ku Mne v Raji. Nikdy nemajte strach zo svojej viery, Moji milovaní. Pretože, ak by ste mali len na jeden okamih zahliadnuť čistú nádheru, ktorú pre vás Môj Otec vytvoril v Raji, vaše ľudské oči by nedokázali vydržať svetlo a slávu. Len kvôli jedinému krátkemu letmému pohľadu a aj cez vaše puto k Zemi – hoci je krásna, pretože ju tiež stvoril Boh – veľmi by ste prosili o príchod doby, kedy sa budete môcť pripojiť ku Mne v Raji.

Posolstvo lásky pre ateistov

Pamätajte na Moju poslednú lekciu. Ateisti, všade vo svete, aj keď to bude pre vás ťažké, počúvajte teraz toto posolstvo. Každé z Mojich detí na tejto Zemi pociťuje v niektorom úseku svojho života lásku. Keď pociťujete vo vašich srdciach lásku, nemôžete ju vidieť, ani sa jej dotknúť a je takisto pre vás ťažké ju popísať. Veda nemá žiadnu dostupnú metódu, ktorá by bola schopná ju vyhodnotiť. Láska vás učí pokore. Láska vás robí veľkodušnými. Láska vám môže pomôcť prinášať veľké obete. Láska je mätúca, ale vášnivá. Láska nie je dielom človeka. Je to dar od Boha. Láska pochádza iba z jedného Zdroja. Láska je Boh. Boh je láska. Je to tak jednoduché. Otvorte svoje srdcia pre čistú lásku, ktorú Ja a Môj Večný Otec prechovávame ku každému jednému z vás. Pozerajte sa na Mňa ako dieťa, ktoré sa pozerá na svojich rodičov. Volajte Ma a Ja naplním vaše srdcia. Keď sa to stane, už sa nikdy nevrátite späť.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus