Globálne stretnutie križiackych modlitieb

Ave Maria!

Drahý bojovník modlitieb,

Pozývame ťa, na stretnutie Misie Ježiš ľudstvu na Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb a to v sobotu 5.februára 2022 o 14:00 hod.

Link https://bit.ly/JTMGlobalFebruary5

Téma tohto mesiaca je založená na NÁDEJI. Nádej je dobrá vec. Keď máme nádej, vieme, že bez ohľadu na to, v akých situáciách sa ocitneme, veci v našom živote sa zlepšia. Dúfame, že keď budú naši blízki chorí, že sa vyzdravejú. Dúfame, že naše deti a členovia rodiny nájdu Ježiša a budú spasení. Dúfame, že bez ohľadu na to, aký ťažký je život, veci sa zmenia a všetko bude lepšie. Dúfame, že nech sa deje čokoľvek, Ježiš je stále s nami a miluje nás. V nádeji, že sa k Nemu môžeme vrátiť zakaždým, keď padneme. Nádej je dobrá vec. Nádej je v modlitbe. Nádejou veríme, že keďbudeme modliť za obrátenie celého sveta počas Varovania, mnohí sa obrátia a Veľké súženie sa môže a sa zmierni, ako to čítame v Ježišovom posolstve:

Posolstvo z 19.júla, 2012,
Vaše modlitby zmiernia dopad, no toto bolo predpovedané a stane sa to. Modlite, modlite, modlite sa za obrátenie celého sveta počas Varovania. Ak sa väčšina duší obráti, potom mnohé z Veľkého súženia môže byť a bude zmiernené.

Váš Ježiš

Pozývame všetkých, aby na toto Globálne stretnutie  križiackych modlitieb. Pozývame celú Armádu Zvyšku. Príďte a modlite sa s nami s nádejou a láskou za druhých. Zjednoťme sa ako jeden a dovoľme, aby na nás zostúpil Duch Svätý a nech sú naše srdcia premožené prítomnosťou Ducha Svätého.

Toto Globálne stretnutie bude v angličtine. Naživo sa bude prekladať do nasledovných jazykov: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, čínsky, chorvátsky, indonézsky, kantonsky, taliansky a albánsky. I keď váš preklad nebude  prítomný, modlitebné programy budú zdieľané, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe.

Pomodlíme sa svätý ruženec, križiacke modlitby a korunku Božieho milosrdenstva za obrátenie všetkých hriešnikov, vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa obrátili chrbtom k Pánovi.

Spojme svoje srdcia ako jedna rodina Ježiš ľudstvu a spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a obetujme svoje modlitby a obete za obrátenie všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!
JTM Global