Globálne stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu

Ave Maria!

Milý križiak,

Si pozvaný na Globálne modlitebné stretnutie križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu, ktoré sa uskutoční 7.mája 2022 o 15hod SEČ.

Ak nie si zaregistrovaný zaregistruj sa na tomto odkaze : https://bit.ly/JTMGlobalMay7

Tohto mesačnou témou je: NAŠA MATKA SPÁSY: MATKA BOŽIA A NAŠA VLASNÁ MATKA.

Vstúpili sme do mesiaca máj, ktorý je venovaný Našej Panej. Najmä ako našej Panej z Fatimy. Na toľkých miestach po celom svete ná s volá, aby sme sa vrátili naspäť k Bohu. V tomto mesiaci 13.mája 1917 v Cova da Iria v Portugalsku za zjavila trom malým pastierikom. Tí sa s Ňou rozprávali a videli Našu Pani z Neba. Dala im 3 posolstvá pre svet (2 sú známe, 1 je stale tajomstvo) Učila ich dôležitosti modlitby a ukázala im existenciu pekla.  

Deti hneď od začiatku cítili, že je to Matka Božia, naša Matka. Začali vykonávať zástupné pokánie za stratené duše a ponúkli každú malú vec za obrátenie duší. Anjel ich naučil krásnu modlitbu:
O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa.
Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba,
neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa..

Staňme sa takýmito malými pastiermi…..ako male deti v bezpečnom náručí Otca a ponúknime Mu naše srdcia.

Toto stretnutie bude v angličtine. Prekladatelia naživo budú prekladať do jazykov: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, ukrajinsky, kórejsky, čínsky, poľsky, maďarsky, kantónsky, taliansky a albánsky. I keď váš jazyk nebude prekladaný, program si budete môcť stiahnuť.

Budeme sa spolu modliť svätý ruženec, križiacke modlitby a Korunku Božieho milosrdenstva za obrátenie všetkých hriešnikov, našich milovaných a priateľov, ktorí sa odvrátili od Boha.

Zjednoťme svoje srdcia ako jedna rodina Ježiš ľudstvu, spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, Matky Božej, našej vlastnej matky a ponúknme jej naše modlitby a obety za obrátenie všetkýc hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme ti!

JTM Global