Globálny križiacky ruženec Ježiš ľudstvu 12.08.2023

Pokoj s vami!

Všetci ste pozvaní zúčastniť sa na globálnom križiackom ruženci Ježiš ľudstvu za spásu všetkých duší.

Ak nie ste registrovaní, pripojte sat u:  https://bit.ly/JTM-Global-Rosary

Počas stretnutia, ak sa neviete pripojiť s odkazom hore, otvorte si Zoom aplikáciu na svojom mobile, alebo počítači a vstúpte na stretnutie zadaním ID čísla 869 6043 5714

V poslušnosti k pokynom, ktoré nám dala Matka Spásy v Knihe Pravdy, sa budeme modliť 4 tajomstvá svätého ruženca. Zjednotíme sa celosvetovo na 6.tich modlitebných stretnutiach z rôznych kontinetov, modliac sa ruženec v rôznych časových zónach.

Naša Matka Spásy v Knihe Pravdy zdôraznila dôležitosť modlitby svätého ruženca v nasledujúcom posolstve, ktoré sme dostali 20. júna 2012:

” Môžem vám spolu s mojim synom dať milosti a kruh ochrany, do ktorého neprenikne žiadny padlý anjel. Satan nemôže ublížiť ani zaútočiť na všetkých, ktorí sa každý deň modlia môj svätý ruženec.  Odriekaním troch alebo viacerých ružencov môžete túto ochranu rozšíriť aj na ostatných. Dokonca vtedy, ak by to robilo sto ľudí, by tak mohli zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri Satan. Musíte sa zhromaždiť deti a modliť sa, aby ste sa chránili..”

 

V posolstve z 8. decembra 2014 tiež hovorí:

“…Pod mojou ochranou sa vám dostane úľavy od útokov, ktoré uštedrí každému kresťanovi, ktorý sa snaží zostať verný môjmu Synovi v skúškach, ktoré sú pred vami. Môj Syn mi udelil moc rozdrviť hlavu hada, aby vás mohol priviesť bližšie k sebe. Prijmite moju ochranu a ja odpoviem všetkým, ktorí ma prosia o pomoc…”

Spojme celosvetovo svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiša ľudstvu spolu s Matkou Spásy v tomto boji za záchranu duší.  Budeme obetovať všetky naše modlitby a prosiť ju o príhovor a ochranu pre všetky Božie deti v každom národe proti zlu.

Prosím príďte a pripojte sa celosvetovo k modlitbe.

Ježišu dôverujeme ti!

Zvyšková armáda Krista zvíťazí!

JTM Global

 

Krajiny ktoré pripravujú modlitbu ruženca

12/08 – Austrália – Nový Zéland 11:00hod

12/08 Ázia 15:00hod

12/08 Veľká Británia, Írsko a Afrika 18:30hod

12/08 Európa 21:00hod

13/08Stredná a Južná Amerika 00:30hod    

13/08 – Severná Amerika (Aj) 3:00hod