Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov

Piatok, 26. novembra 2010 o 03:00 hod.

Moja milovaná dcéra, čoskoro ti bude poslané vedenie od duchovného vodcu. Pamätaj si, že Som povolal mnoho Mojich nasledovníkov, ale nie všetci to prijali. Ako sama vieš, nemôžem zasahovať do slobodnej vôle človeka, do daru ľudstvu. Na tom nezáleží. Teraz je dôležité pokračovať v tejto naliehavej práci, aby Moje deti počúvali a boli spasené.

Znamenia

Nemýľte sa, zmena prebieha a čoskoro bude toľko znamení, že na tejto Zemi bude len málo ľudí, ktorí si ich nevšimnú. Znamenia, o ktorých hovorím, sú tie, ktoré boli dané skrze Mojich vizionárov prostredníctvom zjavení Mojej milovanej Blahoslavenej Matky v Európe. Mnohí ľudia, ktorí otvoria svoju myseľ a odomknú svoje uväznené duše, pochopia, že táto komunikácia pochádza z nebies. Keď Moje deti uvidia zázračné znamenia, ktoré budú viditeľné cez slnko, spoznajú Pravdu.

Nevšímaj si opovrhnutie, výsmech a nenávisť, ktorú zakúsiš, keď budú ľudia čítať obsah tohto rukopisu. To isté sa stalo Mojim apoštolom, ktorí darom Ducha Svätého vytvorili svoje dielo. Aj ty, Moja dcéra, si dostala tento dar. Nikdy ho neodmietaj ani o ňom nepochybuj. Je skutočný a teraz to vieš. Tvoje pochybnosti sa konečne začali vytrácať.

Ako Som ti povedal, pošlem ti pomoc. Dôkazy o tomto prísľube sa teraz začínajú odhaľovať. Takisto ti dám informácie, týkajúce sa budúcnosti, ktoré musíš oznámiť všetkým, aj neveriacim. Veď čo na tom záleží, ak spočiatku neuveria, pretože ako sa udalosti vyvíjajú, nebudú mať inú možnosť, než uznať Pravdu?

Plán na organizovanie vojny

Svetové veľmoci pripravujú zlomyseľný plán na zorganizovanie vojny – zámerom je znížiť svetovú populáciu. Modlite sa, modlite sa teraz, aby ste pomohli odvrátiť veľkosť škody, ktorú títo zlí ľudia chcú spôsobiť na Zemi. Ich hlúpa oddanosť podvodníkovi znamená, že s pomocou satanských síl, ktoré dostávajú pod jeho vplyvom, sú rozhodnutí uskutočniť tento cieľ za každú cenu.

Plán na zvrhnutie pápeža Benedikta

Taktiež prebiehajú plány na prevzatie cirkví a rôznych vierovyznaní vrátane Vatikánu. Môj pápež, Môj milovaný Benedikt, je obklopený tými, ktorí plánujú jeho pád. Iní svetoví vodcovia, ktorí nevedia nič o podstatných silách, skrývajúcich sa v ich vlastných radoch, budú tiež ich cieľom, so zámerom ich zvrhnúť.

Moje deti, prebuďte sa a bojujte. Toto je veľmi skutočná vojna, a nepodobá sa žiadnej inej na Zemi. Toto je vojna proti vám, proti každému jednému Môjmu dieťaťu. Vy ste cieľom. Problém je v tom, že nepriateľa nemôžete vidieť. V srdci sú zbabelí, nemajú odvahu sa sami odhaliť.

Tajné stretnutia

Posadnutí sami sebou, stretávajú sa v tajnosti v rámci vašej vlastnej komunity a sú infiltrovaní do každej životnej oblasti. Nájdete ich nielen na chodbách vašej vlády, ale aj v justičnom systéme, v polícii, v obchodných spoločnostiach, vo vzdelávacom systéme a v armáde.

Nikdy nedovoľte, aby vám títo ľudia diktovali, ako sa máte modliť. Dávajte pozor na to, ako sa budú snažiť riadiť váš život a začnite sa už teraz pripravovať na to, čo vás čaká.

Varovanie pred globálnym očkovaním

Predovšetkým sa modlite v skupinách. Modlite sa za tých ľudí, ktorí sú horlivými podporovateľmi satana. Modlitba pomôže odvrátiť niektoré z týchto katastrof. Majte sa na pozore pred ukrutnosťami, ktoré sa vám pokúsia spôsobiť prostredníctvom očkovania. Nedôverujte náhlej globálnej iniciatíve, zameranej na očkovanie, ktorá sa vo svojom zámere môže zdať súcitná. Majte sa na pozore. Krajina po krajine, lebo tieto skupiny sa dohodli ovládnuť čo najviac ľudí.

Nebojte sa, pretože budem chrániť Mojich nasledovníkov, ktorí sa ku Mne modlia. Modlite sa aj za tie odvážne duše spomedzi vás, ktoré sa rozhodli šíriť Pravdu. Mnohým takýmto ľuďom sa vysmievajú, ale oni vo väčšine prípadov hovoria Pravdu.

Začnite si robiť zásoby potravín

Nespoliehajte sa na dodávateľov potravín. Pripravte sa teraz na budúcnosť. Začnite zhromažďovať potraviny a pestovať si svoje vlastné. Robte si také zásoby, ako keby mala prísť vojna. Tí, ktorí to urobia, budú v poriadku. Modlitby a oddanosť posilnia vaše duše a zachránia vás pred zlými spôsobmi týchto ľudí. Nikdy im nedovoľte, aby ovládli vašu myseľ alebo vieru svojim naliehaním na zavedenie zákonov, ktorých cieľom je zničenie rodín. Budú sa pokúšať rozdeliť rodiny tým, že budú podporovať rozluku, vrátane presadzovania rozvodu a sexuálnej a náboženskej slobody.

Zavraždenie svetových vodcov

Budú propagovať nenávisť medzi národmi, zavraždia svetových vodcov a ľuďom zoberú slobodu tým, že ich budú nútiť spoliehať sa na ich diktatúru.

Boží Hnev sa čoskoro ukáže, pretože On nebude dlhšie tolerovať ich hanebnosť, pokiaľ títo ľudia, ktorí sa rozhodli nasledovať ich satansky ovplyvňované organizácie, sa neodvrátia od tejto ohavnej ukrutnosti. Modlite sa za nich.

Buďte opatrní, za akých ľudí vo vašej krajine hlasujete. Sledujte, ako sa vám prezentujú slovami, ktoré hovoria. Počúvajte tých, ktorí sa vás snažia varovať. Apelujem na vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí takto nekonajú, aby sa tiež obrátili a mohli byť spasení.

Tieto udalosti, o ktorých hovorím, sa začnú čoskoro diať. Držte pevne spolu, majte pripravené vlastné zásoby potravín, snažte sa pestovať svoju vlastnú zeleninu a ďalšie veci na prežitie. Toto je vojna proti vám, i keď to tak nebude vyzerať. Majte sa na pozore.

Cirkvi budú zakázané

Tí z vás, ktorí nájdu odvahu vrátiť sa do svojej cirkvi, nebuďte ustráchaní, keď sa modlíte alebo keď verejne ukazujete svoju vieru. Tí, ktorí považujú Moju Cirkev za samozrejmosť, to však nerobia. Až potom, čo vám tento veľký dar, ktorý reprezentuje vašu vieru navonok, bude odňatý, vám konečne začne svitať Pravda. A to vás nahnevá.

Moja dcéra, povedz Mojim ľuďom, aby neprepadali panike. Moji nasledovníci budú zachránení a vyzdvihnutí so Mnou do oblakov, kde budú čakať na Môj Nový Raj na Zemi. Budú sa tešiť z Môjho Nového Raja a v tomto novom večnom živote sa znovu spoja so svojimi zosnulými rodinami. Musia zostať silní, modliť sa a prejavovať si vzájomnú lásku. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, najmä za tie stratené a podvedené duše, ktoré nevedia, aký význam bude mať ich konanie pre ich budúcnosť v nasledujúcom živote.

Tí, ktorí majú vlažnú dušu

Taktiež sa modlite za Moje ďalšie deti, za tie, ktoré majú vlažnú dušu. Musia sa vrátiť späť ku Mne a to čoskoro. Deti, pre vašu vzájomnú lásku, neváhajte varovať týchto ľudí o Pravde. Svojim príkladom im ukážte dôležitosť modlitby, aby ani oni neboli stratení.

Zostaňte silní. Nikdy sa nevzdávajte armáde podvodníka. Nikdy. Postavte sa za to, v čo veríte. Chráňte svoju rodinu už teraz. Vráťte sa ku Mne. Modlite sa Moju Korunku Božieho Milosrdenstva každý jeden deň. Pre kresťanov všade, modlite sa ruženec. Dovoľte Mojej Matke, aby vás prostredníctvom jej príhovoru priviedla späť ku Mne.

Moje deti, plačem kvôli vám všetkým a teraz potrebujem Mojich nasledovníkov, aby sa v sile so Mnou zhromaždili proti tomuto zlu. Modlitba je odpoveďou.

Váš milovaný Spasiteľ
Ježiš Kristus