Globálny seminár Zachovávať sväté Božie slovo a odmietnuť nepravdy 25.02.2023

Ave Maria!

Pozývame vás na celosvetový seminár s názvom Zachovávať sväté Božie slovo a odmietnuť nepravdy, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. februára 2023 o 14:00 hod

https://bit.ly/JTMGlobal25February2023

Matúš 4,4 ” Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst”.

Tento Ježišov evanjeliový verš by mal každému pripomenúť, aby sa uprostred zmätku v dnešnom svete sústredil na sväté Božie slovo.
Už od čias Adama a Evy sa diabol snaží zavádzať Božie deti. Satanove pokračujúce pokusy oklamať človeka, aby odmietol Boha, neboli nikdy také zjavné ako v dnešnej dobe.
Nové výklady 10 Božích prikázaní vedú k falošným učeniam, ktoré zavádzajú veriacich, aby tolerovali a prijímali hriech. V súčasnosti sa šíri kríza viery kvôli liberálnej a nepoddajnej cirkevnej hierarchii, ktorá propaguje falošné evanjelium milosrdenstva.

Ježiš ďalej vysvetľuje 11. októbra 2012.
Tieto lži v podobe nových navrhovaných zákonov, nových myšlienok a nových pravidiel robia len jedno. Porušujú Božie zákony. Sú to zákony tolerancie, ktoré dovoľujú slobodne zakotviť skutky hriechu vo vašich ústavách a cirkvách.

Systémové odmietanie Božej Pravdy v dnešnom svete nám ukazuje, že žijeme v čase Veľkého odpadnutia, ktoré je predpovedané vo Svätom písme.

Hodinu počúvajme nášho Pána Ježiša, ktorý nás učí o dôležitosti zachovávania svätého Božieho slova pre spásu našich duší.
Tento globálny seminár bude v angličtine, ale čoskoro bude k dispozícii aj v rôznych jazykoch.

Pozvime na tento globálny seminár rodinu a priateľov, dokonca aj tých, ktorí patria k rôznym vierovyznaniam a náboženstvám, aby vedeli, ako brániť Sväté Božie slovo a odmietnuť falošné učenie, ktoré stravuje svet a vedie duše do pekla.
Ježišu, dôverujem Ti!