Hodinka križiackych modlitieb za obrátenie hriešnikov

Pochválený buď Ježiš Kristus a Mária!

Drahý križiacky bojovník,

Všetkých srdečne pozývame na Hodinku križiackych modlitieb za obrátenie hriešnikov, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. marca o 14:00 stredoeurópskeho času.

Registrovať sa môžete tu: https://bit.ly/JTMGlobalMarch19

Nasledujúcimi Ježišovými slovami pozývame každého zhromaždiť sa v modlitbe za obrátenie hriešnikov, najmä teraz počas pôstu.

Práve pre tieto úbohé duše som v Getsemanskej záhrade ronil krvavé slzy. (1. apríla 2014).  Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné. (30. mája 2012) Túžim po nich. Bez nich sa nemôžem cítiť úplný. (14. júla 2013) Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru. (3. apríla 2012)

Odkáž Mojim deťom, že ich modlitba a pôst spôsobili nežnému srdcu Môjho Otca veľa radosti. Hojnosť milostí prúdi teraz cez tieto drahé sväté duše, ktoré sú od teraz naplnené darom môcť sa prihovárať za inak stratené duše. (August 12, 2011)

Využime Bohom daný dar príhovoru v spoločnej modlitbe, aby sa mnohé duše obrátili.

Hodinka križiackych modlitieb bude v angličtine. Živý preklad bude dostupný v týchto jazykoch: nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, rusky/ukrajinsky, kórejsky, čínsky, chorvátsky, albánsky, taliansky, indonézsky a kantónsky.

Budeme sa modliť Svätý ruženec, križiacke modlitby, Korunku božieho milosrdenstva za obrátenie všetkých hriešnikov, vrátane našich milovaných a priateľov, ktorí sa obrátili chrbtom k Pánovi.

Zjednoťme sa ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu, spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a obetujme naše modlitby a obety za obrátenie hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global