Hodinka križiackych modlitieb September 24, 2022

Registrácia tu: https://bit.ly/JTMGlobal24September2022

Drahí bojovnící,

Všetci ste pozvaní zúčastniť sa na hodinke križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za obrátenie hriešnikov, ktorá sa uskutoční
24. septembra 2022 o 15:00 stredoeurópskeho času.

Keďže svet sa ponára hlbšie do temnoty, my, ako Božia armáda zvyšku, sme povolaní bojovať za spásu duší.

Pán povedal: “Modlitba je zbraň. Obrátenie je cieľ.”

Spojme sa teraz ako jeden celok a ponúknime križiacke modlitby ako zbraň na dosiahnutie obrátenia hriešnikov pre spásu duší.

Táto globálna hodinka križiackych modlitieb bude v angličtine a bude mať živý preklad do týchto jazykov: nemčina, ruština/ukrajinčina, čeština, francúzština, kórejčina, indonézština, španielčina, kantončina, portugalčina, chorvátčina a holandčina.

Pozvite svoju rodinu a priateľov, najmä tých, ktorí milujú Pána a chcú mu pomôcť zachraňovať duše.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global