Hodinka križiackych modlitieb za mier


Srdečne Vás pozývame na modlitebné stretnutie Česka a Slovenska

Hodinka križiackych modlitieb za mier

v utorok 22. 3. 2022 v 19:30 hodín

na Zoomu

Prihláste sa tu:

https://bit.ly/JTMSCMar22

Ježíš Lidstvu CZ_SK