Hodinka križiackych modlitieb za obrátenie hriešnikov, 29. októbra 2022

Hodinka križiackych modlitieb za obrátenie hriešnikov, 29. októbra 2022 o 15:00 hod

Drahá zvyšková armáda,

Nech je s Vami Boží pokoj!

Pozývame vás k účasti na hodinke križiackych modlitieb  Ježiš ľudstvu za obrátenie hriešnikov 29. októbra 2022 o 15:00 stredoeurópskeho času.

Ak nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal29October2022

Webinar ID: 854 3576 0255

Keďže do Synody o synodalite 2023 v Ríme zostáva už len rok, z niektorých krajín prichádzajú skľučujúce správy.

Synodálne odporúčania z týchto miest navrhujú zmenu učenia Cirkvi o viere a morálke a prijímajú hriech z falošného chápania Božieho milosrdenstva. Tieto deštruktívne návrhy už teraz mätú veriacich a odvádzajú duše od Boha.

Už teraz by sme sa mali modliť za obrátenie tých, ktorí nasledujú bludných pastierov. Modlime sa aj za týchto cirkevných predstaviteľov, ktorým samotným hrozí, že pôjdu do pekla.

Pán Ježiš 21. apríla 2012 povedal: 

“Mojím najväčším želaním je, aby som v Novom raji vládol nad väčšinou ľudstva.

Vaše modlitby Mi pomôžu splniť Moje veľké želanie, aby sme sa všetci stali jednou rodinou v láske a jednote na veky vekov.”

Modlime sa ako jedna zvyšková armáda Ježiš ľudstvu za obrátenie hriešnikov a pomôžme naplniť Ježišovu túžbu pre všetky Božie deti – večný život s Ním v Novom raji.

Táto globálna hodinka križiackych modlitieb bude v angličite. K dispozícii bude živý preklad v týchto jazykoch: v nemčine, francúzštine, španielčine, portugalčine, ruštine/ukrajinčine, kórejčine, slovenčine, poľštine, albánčine, vietnamčine, maďarčine.

Pozvite svoju rodinu a priateľov, najmä tých, ktorí milujú Pána a chcú mu pomôcť zachraňovať duše.

Ježišu, dôverujeme Ti!JTM Global