Hodinka križiackych modlitieb za rodiny, 30.12.2022

Ave Maria!

Pozývame vás na globálnu hodinku križiackych modlitieb Ježiš ľudstvu za rodiny, ktorá sa uskutoční na sviatok Svätej rodiny 30. decembra 2022, v sobotu o 21:00 SEČ pre európske krajiny.

Odkaz na registrovanie: https://bit.ly/JTMEurope30December2022

Táto mimoriadna hodinka modlitby bude zameraná na potrebu zachovania rodiny, základnej jednotky našej spoločnosti. Keď sa zničí rodina, spoločnosť sa zrúti. Práve preto je satan odhodlaný zničiť rodiny v tomto období.

  1. decembra 2014 naša blahoslavená Matka vysvetľuje: Dar lásky sa na Vianoce zintenzívňuje v dušiach všetkých Božích detí a práve v tomto čase musíte uznať, že láska sa začína v rodine. Môj Syn sa narodil do rodiny, a to z dobrého dôvodu. Boh sa zjavil – nie ako jednotlivec vyslaný na misiu, ktorý nemá nikoho blízkeho, ale vo Svätej rodine… O Božej Láske v celej jej kráse svedčí rodina, ktorá prekvitá na láske.

Božia láska spája rodiny. Keď v rodine prekvitá láska, vládne v nej jednota a pokoj. Zlo nemôže prežiť. Vtedy bude spoločenstvo a spoločnosť pokojná a jednotná.

Modlime sa ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu svätý ruženec, mimoriadne križiacke modlitby a Korunku Božieho milosrdenstva za pokoj, jednotu a harmóniu v našich rodinách.

Pripravte si zoznam mien členov rodiny, svojich príbuzných, priateľov a ich rodín, ktorí potrebujú vaše modlitby, a obetujte ich Ježišovi počas tejto výnimočnej Hodiny križiackych modlitieb.

Ježišu, dôverujeme Ti!