Hodinka Križiackych modlitieb za rodiny

Srdečne vás pozývame na Hodinku križiackych modlitieb za rodiny

a to 24.novembra 2021 o 19,30 hod

Link: https://bit.ly/JTMSCNov24 

Ježiš ľudstvu SK – CZ