Hodinka križiackych modlitieb za uzdravenie a ochranu

Srdečne vás pozývame na Hodinku križiackych modlitieb za uzdravenie a ochranu, ktorá sa uskutoční
v stredu 27.októbra 2021 o 19,30 hod.

Stretnutie je pre všetkých, ktorí v tomto období hľadajú Božiu ochranu a uzdravenie tela a duše pre seba a svojich blížnych. Príďte načerpať sily k nohám Pána, aby ste/sme spolu dokázali kráčať ďalej na tŕnistej ceste do konečného cieľa, do neba.

Link: https://bit.ly/JTMSCOct27

Ježiš ľudstvu SK – CZ