Honba za blahobytom

Utorok, 30. novembra 2010 o 12:00 hod.

Moja milovaná dcéra, sústreď sa a počúvaj, čo ti musím povedať. Nachádzaš sa v procese prechodu, ktorý sa započal v okamihu, ako si prijala prvé posolstvo až po súčasné. Pochop prosím, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a už prestaň pochybovať. Umožní ti to lepšie sa sústrediť na prácu, pre ktorú si bola povolaná.

Vzhľadom na záležitosti, ktoré sa objavujú vo svete, je zo dňa na deň jasnejšie, čo sa snaží spôsobiť vo svete tento zlý Svetový Poriadok (NWO). Organizácia spojených národov, jeden z mnohých popredných mocenských nástrojov Nového Svetového Poriadku, sa usiluje odstrániť celé Moje Učenie, a na tento účel použije akúkoľvek smrtiacu zbraň, ktorú má k dispozícii.

Nebojte sa, pretože Moji veriaci budú húževnato bojovať a nezaprú Ma, hlavne nie v tých krajinách, ktoré sú Mi zasvätené a ktoré majú oddanú a neotrasiteľnú vieru. Nebudú ustupovať a nedovolia to. Avšak mnohé budú bezmocné kvôli nákladom na zabezpečenie toho, aby ich deti boli vedené vo svetle.

Ako Som ti už predtým vysvetlil, Hnev Môjho Večného Otca sa čoskoro zviditeľní na Zemi, keďže ľudstvo sa stále viac a viac pokúša vzdialiť sa odo Mňa.

Svet sa zdá byť rovnaký. Ľudia sa zdajú byť rovnakí. Svet televízie sa svojou ružovo sfarbenou príťažlivosťou zdá byť rovnaký. Ľudia strkajú svoje hlavy do piesku. Myslia si, že svet zostane i naďalej takým, akým je. Žiaľ, mýlia sa. Moja povinnosť, voči Mojim deťom, je zachrániť ich. Nedovoliť vám, aby ste boli naďalej vťahovaní do prázdneho vákua sľubov, prázdnych snov a falošných ambícií. Toto sú radovánky, ktorým ste sa oddávali po mnohé, mnohé roky. Toto sú sľuby, ktorými ste boli presvedčení, nie vlastnou vinou, že sú nasledovania hodnou cestou k sebaúcte. K vlastnému zisku. K sebaodmeňovaniu. Bolo vám povedané, aby ste sa starali len o vlastné prvenstvo bez ohľadu na to, za akú cenu. Vy, so svojimi ambíciami, túžbou po bohatstve pre seba a svoje deti, túžbou stať sa lepšími ako vaši bratia a sestry a neustálou neúnavnou snahou o uznanie samého seba, ste boli podvedení.

Týmito túžbami v ich mätúcom lesku a čare boli Moje deti kŕmené podvodníkom. Mnoho Mojich detí sa nad týmto posolstvom zasmeje a povie, že to nie je pravda. Nanešťastie, podvodník existuje a väčšina Mojich detí neprijíma jeho existenciu.

Je prefíkaný v tom, že sa skrýva za veci, ľudí, činy a príťažlivé stimuly. Jeho očarujúca príťažlivosť znamená, že ak sa dnes spýtate človeka, čo by prijal – peniaze alebo príležitosť na stretnutie so stratenými rodinami – rozhodne sa pre peniaze. Opýtajte sa iného, či by zradili svojho brata alebo sestru pre materiálny zisk a odpoveď bude áno. Opýtajte sa malého dieťaťa, či by zamenilo svoj jednoduchý život za život plný zázrakov a vzrušenia a odpoveď bude znieť – áno.

Prečo potom Moje deti tak ťažko chápu, že akonáhle vyhrajú veľkú cenu, majú pocit, že potrebujú ešte viac? Bohatý človek, ktorý raz dosiahol zisk, bude neustále chcieť získať ešte viac. Dôvodom je to, že satanove dary vo vás zanechávajú surový a prázdny pocit, ktorému nerozumiete. Takže budete pokračovať vo svojej snahe hľadať stále viac, čo sa spravidla deje na úkor blahobytu vášho blížneho. Žiadny človek nezíska veľké bohatstvo bez toho, aby nespôsobil do určitej miery utrpenie iným ľuďom, ktorých na ceste k tomuto bohatstvu postretne. Žiadna osoba, ktorá získa slávu, sa k nej nedostane bez toho, aby sa jej niekto iný nebol musel zriecť. Človek, ktorý sa nepodelí o svoje bohatstvo, je odsúdený. Osoba, ktorá nevlastní nič, je skôr ochotná podeliť sa ako tí, ktorí boli požehnaní materiálnym blahobytom.

Moje Učenie nesmie byť zriedené

Prečo Moje deti ignorujú toto Učenie, ktoré učili Moji apoštoli od doby napísania Nového Zákona? Prečo nedodržiavajú princípy, na ktorých je postavené? Myslia si, že Moji apoštoli ho napísali preto, aby ho ľudia nedodržiavali? Odkedy Som opustil túto Zem, toto Učenie sa nezmenilo. Je tu z nejakého dôvodu. Môžete zmeniť jeho výklad, zriediť ho, priradiť mu nový význam alebo vymazať z neho niektoré časti, avšak jedna vec vždy zostane – a to je Pravda. Pravda zostane vždy rovnaká. Nemôže a nebude zmenená tak, aby vyhovovala ľudstvu. Teraz dávajte pozor. Sadnite si a počúvajte. Nemôžete očakávať, že pôjdete touto cestou a vstúpite do Kráľovstva Môjho Otca. Mnohí z vás ospravedlňujú bohatstvo a slávu, ktoré získali, a pripisujú to šťastiu. Možno si neuvedomujete, že mnohí z vás pri tom predali svoju dušu Zlému.

Niektoré z Mojich detí vedia, že sa dopustili tohto ťažkého hriechu a predsa si z neho nič nerobia. Iné z Mojich detí sú naozaj presvedčené, že jednoducho robia len to najlepšie pre seba a svoje rodiny, ale musia pochopiť, že finančná istota je prípustná, nie však honba po luxuse a bohatstve.

Skutočnosť je taká, že veľké bohatstvá sa dajú získať len hriechom. Bohatstvo, i keď možno získané bez hriechu, povedie k hriechu.

Napriek Učeniu Cirkvi Môjho Otca na celom svete ľudia stále neprijímajú Moje Učenie. Bohatí ľudia, ktorí sa usilujú o materiálny zisk, majú jediného boha. Chudobní ľudia, usilujúci o bohatstvo, majú jediného boha. U oboch je to ten istý. Peniaze. Peniaze sú zbytočné, ak sa získavajú nečestne, a keď tí menej šťastní nemajú úžitok z tejto skúsenosti.

Peniaze, materiálne bohatstvo a všetko dobré, čo získali ľudia, ktorí sa považujú za šťastných, sa musia rozdeliť s tými, ktorí to potrebujú. Peniaze rozdané na charitu nemajú zmysel, ak to bolo urobené za účelom hľadania slávy alebo pozornosti.

Buďte si istí, že so zlom, ktoré je teraz vo svete plánované, a keď sa zámer ponechať vás s prázdnymi vreckami stane skutočnosťou, až potom spoznáte, akú malú hodnotu majú peniaze. Až zlovestné organizácie prevezmú vaše peniaze a vy s nimi nebudete môcť hýbať bez súhlasu s ich podmienkami, potom si konečne uvedomíte, že budete potrebovať alternatívnu cestu k šťastiu.

Vaše peniaze budú bezcenné. Budete potom musieť prežiť cestu džungľou. Tí, ktorí majú inštinkt prežitia, to budú mať ľahšie ako tí, ktorí si nikdy nemuseli pri práci drieť kolená. Semená na pestovanie svojho vlastného jedla budú pre vás znamenať viac ako milión dolárov. Jednoduché ovocie bude pre vás znamenať viac ako honosné auto. Až vtedy, keď vám bude všetko vzaté, budete volať k svojmu Tvorcovi, k svojmu Stvoriteľovi. Až potom a len vtedy si uvedomíte, že všetko, na čom záleží, je láska vo vašom srdci. Pretože bez lásky nemôžete rásť, ani nemôžete vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca.

Zamyslite sa teraz. Buďte opatrní vo svojej túžbe po bohatstve. Zastavte sa skôr, než bude príliš neskoro. Zdieľajte a rozdeľte sa a nasledujte Moju cestu. Toto je tvrdá lekcia pre Moje deti, ktoré majú pocit neistoty.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus