Hriech potratov je smrteľný hriech a tí za neho zodpovední, budú horieť v pekelných ohňoch naveky

posolstvo zo stredy 1.mája 2013 o 20:25 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tento môj zásah, Baránka Božieho, ktorým odhaľujem svetu tieto posolstvá, bol predpovedaný.

Vy, ktorí sa riadite Slovom Božím, musíte byť v pokoji, lebo nechcem, aby ste sa [Mi] vzdialili, pretože vás milujem. Nesmiete sa nikdy báť mojej lásky, aj keď vás hriech odo Mňa oddeľuje. Otváram oči všetkých, ktorí chcú vidieť, a moje sväté Slovo zavrie oči tým, ktorí odmietajú prijať moju ruku. Podávam vám moju ruku, moje milované deti, aby som vás odtiahol do bezpečia, ďaleko od supov, ktorí túžia pohltiť vaše duše.

Odo dneška, každý deň budete počuť mnoho kričiacich hlasov – požadujúcich, aby ste počúvali. Predstavia vám diabolské lži a argumenty, zahalené do medovej sladkosti. Presviedčaním, nekonečným prívalom argumentov vás prinútia vypočuť zdôvodnenie v mene humanitárnych príčin – ktoré tolerujú hriech – neprestanú, kým neprijmete, čo vás chcú prinútiť prehltnúť.

Potrat, vražda v očiach Boha, bude vnucovaný všetkým národom ako znamenie odporu proti Všemohúcemu Otcovi, Bohu Najvyššiemu. Keď ospravedlňujete túto krutú ohavnosť, ste vinní strašným hriechom. Hriech potratu je smrteľný hriech a tí za neho zodpovední, budú horieť v pekelnom ohni naveky.

Vám, ktorí odmietate uznať, že ide o smrteľnú chybu, zostáva málo času na zabezpečenie spásy. Lebo až ten veľký deň príde, pokiaľ sa odvrátite od tohto krutého činu, nikdy neuvidíte Božiu tvár.

Vražda je jedným z najvážnejších činov vzdoru proti Bohu a bude trestaná kastráciou. Veľké rozdelenie v ľudstve začalo. Tí, ktorí stoja na strane šelmy a tolerujú všetko, čo vzdoruje Božiemu Slovu, budú oddelení od svojich bratov a sestier. Nepodceňujte moje varovanie. Prijatím potratu prijmete úmyselné zabitie Božieho dieťaťa. Ak nedokážete v duši nájsť výčitky
svedomia, potom už Ma nikdy neuvidíte. Vrhnem vás do pustatiny.

Moja láska a milosrdenstvo môžu byť veľké. Odpustím najzačernalejším dušiam, ale bez ľútosti je môj Súd konečný. Môj trest je večný. Milujte Ma a Ja vás budem opatrovať. Zničte život inej ľudskej bytosti, stvorenej z lásky môjho Otca a tiež aj vy stratíte svoj život.

Váš Ježiš