Hriechy lámu moje Najsvätejšie Srdce

Piatok, 12. novembra 2010 o 03:00 hod.

Píš nasledujúce, dcéra Moja. Hodiny tikajú. Neignoruj Moju naliehavú prosbu zverejniť Moje varovanie ľudstvu. Teraz je potrebné činiť pokánie. Moje deti musia teraz počuť Moje varovanie. Moja dcéra, komunikuj najprv s kresťanskými skupinami, aby si im odovzdala Moje prosby.

Zostaň silná. Ja Som si ťa pre túto prácu vyvolil, aby Moje prosby o nápravu boli rýchlo vyslyšané. Napíš knihu a skrze ňu sprostredkuj Moje posolstvá modernými komunikačnými prostriedkami, ako sú internet a masové médiá. A pretože je Moja žiadosť naliehavá, budem ťa držať za ruku, aby si tomuto posolstvu porozumela.

Si silnejšia, ako si myslíš. Denne sa ku Mne modli Moju Korunku Božieho Milosrdenstva. Neboj sa. Prečo sa tak bojíš? Večný život potom, ako sa nebo spojí so Zemou, musí byť privítaný. To je to, čo sa človek od počiatku času snažil získať. Nenechaj sa oslepiť atrakciami, ktoré ti Zem ponúka. Stanú sa bezvýznamnými v porovnaní s leskom Kráľovstva Môjho Otca. Bude ti zoslaná pomoc, akonáhle sa začne plán tvojho poslania odvíjať.

Tieto posledné dni boli pre teba záťažou, a predsa si vo svojom srdci akceptovala, čo od teba požadujem. Je pre teba ťažké a snáď aj trochu skľučujúce to všetko prijať, no je dôležité, aby si Mi dôverovala.

Drž Ma vo svojom srdci a opri sa o Mňa. Vzdaj sa akýchkoľvek pochybností, ktoré máš, a tvoja úloha bude ľahšia. Musíš pripomínať ľuďom Moje prisľúbenia a pritom sa odvolávať na Moje písané Slovo. Opieraj sa o Sväté Písmo, ktoré tomu dodá zmysel. Nikdy sa neboj pripomínať ľuďom, ako ich hriechy zraňujú Moje Najsvätejšie Srdce a ako veľmi prebodávajú dušu Môjho večného Otca.

My – Moja Matka a všetci svätí – ťa držíme za ruku a dávame ti silu. Budú ti zoslané praktické pokyny a dvere sa ti otvoria, aby sa ti pomohlo v tvojej práci.

Daj si pozor na tých, ktorí ti spôsobujú prekážky, aby ťa zdržiavali pri tvojej komunikácii. Modli sa za nich a ďalej pokračuj. Viem, že si z toho unavená, ale na Moju prosbu treba rýchlo odpovedať.

Teraz je čas na odpočinok, dieťa Moje. Reagovala si dobre, s vierou a odvahou. Nikdy sa nevzdávaj.

Tvoj milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus