Hriešnici, ktorí sa ku Mne obrátia, okamžite nájdu priazeň

Utorok, 20. decembra 2011 o 20:30 hod.

Moja najdrahšia milovaná dcéra, prečo sa teraz Moje deti cítia na svete tak opustené?

Prečo si zúfajú zo zármutku a osamelosti, keď všetko, čo musia urobiť, je volať ku Mne, ich Ježišovi, aby Som im priniesol útechu?

Každý jeden z nich sa musí ku Mne obrátiť a požiadať Ma o pomoc. Ja odpoviem na každú jednotlivú modlitbu. Ani jedna žiadosť nezostane bez povšimnutia a ich modlitby budú zodpovedané podľa Mojej svätej Vôle.

Toľkí zabúdajú, že keď sa obrátia ku Mne, neustále stojím vedľa nich.

Každá duša na Zemi je Mi vzácna.

Keby si len uvedomili, že Mi to prináša veľkú radosť, keď sa ku Mne obrátia o pomoc.

Dokonca Mi to spôsobuje ešte väčšiu radosť a šťastie, keď Ma hriešnici prosia, aby Som im odpustil a preukazujú ľútosť nad svojimi hriechmi.

To sú duše, ktoré okamžite nájdu priazeň. Povedz im, že sa nikdy nesmú báť obrátiť ku Mne, pretože Som vždy Milosrdný. Útecha, ktorú následne pocítia, je milosťou, ktorou obdarujem tých, ktorí majú úprimné a vrelé srdcia.

Toto je obdobie roka, keď sa Moje Milosrdenstvo najviac rozlieva na celý svet. Takže sa teraz obráťte ku Mne, aby ste dostali silu a milosti, ktoré vám pomôžu prežiť vaše skúšky vo svete.

Váš Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva