Ja neodhalím dátumy

Nedeľa, 27. novembra 2011 o 15:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš byť stále pokojná a vyrovnaná a všetku svoju dôveru musíš vložiť do Mňa.

Čas Varovania je už takmer tu a musíš byť trpezlivá. Modli sa, Moja dcéra, aby skrze Môj dar mohlo byť spasené celé ľudstvo.

Prosím, nehádajte dátumy, pretože som vám už mnohokrát povedal, že dátumy neodhalím.

Neprináleží vám ich vedieť. Buďte trpezliví. Čas na Varovanie bude podľa Mojej Svätej Vôle.

Vložte všetku svoju dôveru do Mňa a nechajte všetko v Mojich Rukách.

Váš milovaný Ježiš