Je len jedna Pravda. Jedno Svetlo. Čokoľvek iné je lož.

Nedeľa, 1. januára 2012 o 17:30 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, vedz, že nezáleží na tom, aká ťažká je táto Misia, Ja ťa neprestanem viesť.

Môj Hlas ti vždy dodá odvahu. Môj Duch hýbe tvojím srdcom a ty si proti tomu bezmocná. Moja Láska ťa tak zahaľuje, že nie si schopná obrátiť sa ku Mne chrbtom alebo Ma zaprieť. Napriek tomu zistíš, že počas cesty zakopneš.

Keď sa pokúšaš analyzovať Moje Slovo, tak zisťuješ, že nie si schopná to urobiť s úspechom. Žiadne množstvo analýz nemôže zmeniť Pravdu o tom, čo hovorím.

Nikto, vrátane teba, Moja dcéra, nemá oprávnenie pokriviť význam Môjho svätého Slova, aby sa stalo prijateľnejšie vo vašich očiach.

To platí pre Moje Slovo, obsiahnuté vo Svätej Biblii a pre Moje Slovo, obsiahnuté v týchto posolstvách.

Viac Mi dôveruj, Moja dcéra. Požiadaj Moje deti a všetkých Mojich milovaných nasledovníkov, aby Mi úplne dôverovali.

Ja ľudstvo nikdy nesklamem. Ja sa nikdy neotočím chrbtom k prosbám Mojich drahých detí. Ja vždy odpoviem úbohým dušiam, ktoré prosia o Moje Milosrdenstvo.

Čo ale nikdy neurobím, Moja dcéra, je hovoriť k Mojim deťom tak, aby Som vyhovel ich potrebám a dať im to, čo chcú počuť.

Musí sa povedať Pravda. Moje Slovo nesmie byť nikdy oslabené a ani Pravda pozmenená.

Moje Sväté Slovo sa nikdy nesmie meniť, upravovať alebo prekrúcať, pretože by sa stalo lžou.

Vedzte, že čas Mojej Spravodlivosti sa blíži. Pochopte, že Moje Milosrdenstvo je veľké, avšak zloba, ktorú vidím vo vašom svete, sa Mi hnusí.

Túto zlobu dokonca ospravedlňujú tí, ktorí vyznávajú Moje Slovo a ktorí tvrdia, že Ma poznajú.

Po celé storočia prekrúcali Moje Učenie, aby vyhovovalo ich lakomstvu, žiadostivostiam, pýche a chamtivosti.

Ako Mi to láme Srdce, keď vidím činy nemravnosti predvádzané predo Mnou a pozerám sa, ako sa Moje deti nechali oklamať tým, že uverili, že tieto činy sú prijateľné v Mojich Očiach.

Prebuďte sa k Pravde. Moje veľké Milosrdenstvo bude dostupné počas Varovania každej jednotlivej duši.

Ale pozor. Tí kresťania, ktorí veria, že prekrútená pravda Môjho Učenia bude v Mojich Očiach prijateľná, budú počas Varovania šokovaní. Budú odolávať Pravde, keď odhalím, ako Ma ich hriechy veľmi urážajú.

Vyzývam týchto ľudí, aby prijali, že Ja Som Pravda a Svetlo. Existuje iba Jedna Pravda, Jedno Svetlo. Čokoľvek iné je lož.

Úprimne si spytujte svoje svedomie, deti, ešte predtým, ako príde k Varovaniu. Naučte sa identifikovať Pravdu skôr, ako prídete predo Mňa. Lebo vtedy a len vtedy bude vaše utrpenie menšie.

Váš Učiteľ a Vykupiteľ

Spasiteľ celého ľudstva

Ježiš Kristus