Je to hriech potratu, ktorý bude pádom mnohých národov a kvôli ktorému budú prísne potrestané

 

posolstvo z nedele, 29.júla 2012 o 20:10 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, odpadlíctvo vo svete vyvolalo u Božích detí zmätok ohľadne existencie hriechu.

Mnohé duše, keď premýšľajú o hriechu, tak ich okamžite napadnú také najzávažnejšie hriechy, akým je vražda.

No hriech má mnoho podôb. Žiaľ je to kvôli tomu, lebo hriech bol odmietnutý ako chybné správanie či charakterová vlastnosť a teraz sa jednoducho považuje len za prirodzenú ľudskú slabosť. Mnohí už dávno neveria, že nejaký hriech existuje.

Potrat je po vražde svojho blížneho tou najväčšou formou genocídy na svete. Napriek tomu je nielen tolerovaný, ale vaše národy zaviedli zákony, ktoré ho považujú za potrebný.

Je to hriech potratu, ktorý bude pádom mnohých národov a kvôli ktorému budú prísne potrestané.

Potrat je opovrhnutia hodný čin, ktorý vyhladzuje celé generácie Božích detí, ktoré sa samé nedokážu brániť.

Nikto, kto zabije Božie dieťa, sa nevyhne Božiemu trestu.

Hnev môjho Otca uvidia v čase trestu tie národy, ktoré legalizovali potrat.

Budú zmietnuté z povrchu zeme a nebude im preukázaný súcit práve tak, ako oni nemali výčitky svedomia voči tomuto smrteľnému hriechu, keď ospravedlňovali zabíjanie Božích detí v lone matiek.

Volám ku všetkým tým, ktorí sa prefíkane snažia ospravedlniť potrat ako niečo, čo je potrebné na ochranu práv matky.

Na zakrytie ukrutnosti potratu sa používajú lži, ktoré sa priečia Božiemu zákonu.

Ktorýkoľvek zákonodarca, lekár alebo iná osoba, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na tomto ohavnom čine, je v očiach Boha vinná a kvôli tomuto hriechu bude znášať útrapy trestu, ktorý ju očakáva.

Tým, ktorí ospravedlňujú popravu, hovorím toto.

Vy, ktorí odsúdite človeka na smrť, ste vinní z toho istého zločinu, ktorým sa mohol previniť on sám.

V tomto prípade ste vinní z vraždy a to je smrteľný hriech. Nebolo vám dané právo vziať život. Ani súdiť. Len Ja, Ježiš Kristus, mám právo súdiť.

Ktokoľvek, kto má spoluúčasť na smrti vraha skrze výkon popravy, bude naveky trpieť v plameňoch pekla, pokiaľ sa nebude kajať.

Tak veľa z vás verí v zákon “oko za oko”. Akí ste len pochabí. Neuznávate Desatoro môjho Otca? Nezabiješ!

Nezabiješ – to sa vzťahuje aj na tie agresívne armády, ktoré vpochodujú do krajín, ktoré im nepatria, aby si ich podmanili.

Platí to pre armády, ktoré strieľajú a zabíjajú nevinné duše. To všetko je vražda. Je to v rozpore so zákonom môjho Otca.

Iné hriechy, akými sú chamtivosť, žiadostivosť, zlorečenie o iných, okrádanie ľudí o to, čo im právoplatne patrí, pomsta a ohováranie, vedú všetky k ďalším hriechom.

Oni sú v dnešnom vašom svete prijímané, pretože vašou najväčšou láskou je láska k sebe samému.

Lož zvaná sebauspokojenie, ktorú vás prinútili prehltnúť vaši falošní učitelia, je vašou cestou k hriechu.

Je vám nahovárané, že všetok váš čas musíte venovať ukojeniu vašeho hladu po bohatstve.

Je vám nahovárané, aby ste si všímali a starali sa o seba samých, pretože vy ste (údajne) tou najdôležitejšou osobou vo vašom živote. Že máte vyhľadávať všetko to, čo uspokojuje vaše zmysly. Že všetci ostatní sú až na druhom mieste.

To vedie k chamtivosti, sebectvu, zmyselnosti a následne môžete byť navádzaní na spáchanie smrteľného hriechu.

Vaše národy budú teraz akceptovať hriech tak, ako (ešte) nikdy predtým.

Budú zavedené zákony, ktoré budú legalizovať smrteľné hriechy a beda tým, ktorí budú niečo namietať.

Tí, ktorí sa budú zasadzovať za takéto zlo, vám budú vravieť, že tieto zákony sú na ochranu tých, ktorí sú zraniteľní, hoci v
skutočnosti všetko to, čo robia, má za cieľ legalizovať vraždy, potraty, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a uctievanie falošných bohov.

Budú prehliadať prenasledovanie chudobných a vyženú ich do ulíc, aby z nich urobili žobrákov.

Odsúhlasia zákony, aby vás prinútili prestať praktizovať vaše náboženstvo. Ak by ste ho praktizovali, porušili by ste tým zákon a dopustili sa v ich očiach hriechu.

Ako som vám povedal už predtým – váš svet je plný toľkých neprávd, že dobro je považované za zlo a zlo je považované za dobro.

Váš svet je postavený na ruby a dôsledkom toho prekvitá hriech.

Apelujem na vás, aby ste sa vrátili späť a študovali Desatoro Božích prikázaní. Riaďte sa ním a žite podľa neho tak, ako sa to v očiach môjho Otca od vás očakáva.

Porušte prikázanie a dopustíte sa tým hriechu. Argumentujte, že určité hriechy sú v poriadku a postavíte sa tým na odpor voči môjmu Otcovi.

Poslušnosť voči Božím zákonom je v tomto čase vo svete slabá a krehká. Mnohým Božím deťom nebolo zo strany mojich vysvätených služobníkov jednoznačne povedané o následkoch hriechu.

Tolerovanie hriechu je tým najväčším hriechom zo všetkých.

Tolerancia je prefíkaná lož, vnesená do myslí ľudí kráľom lží, satanom.

Tolerancia predstavuje iný spôsob ako ospravedlniť hriech tak, aby vyhovoval ľudskej slabosti, keď podlieha pokušeniu satana.

Prebuďte sa a uznajte hriech za taký, akým on je.

Argumentujte medzi sebou a obhajujte hriech, ako len chcete, no on nebude nikdy prijateľný v očiach môjho Otca.

Na to, aby ste vošli do raja, musíte byť oslobodení od hriechu.

Na to, aby ste boli oslobodení od hriechu, musíte konať pokánie.

Na to, aby ste sa kajali, musíte zo všetkého najsamprv prijať Desatoro Božích prikázaní.

Potom musíte ukázať skutočnú ľútosť.

Skutočnú ľútosť môžu pociťovať iba tí, ktorí sa predo Mnou pokoria.

Iba vtedy môže byť odpustený hriech.

Iba vtedy sú duše spôsobilé na to, aby vošli do kráľovstva môjho Otca.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus