Ježiš ľudstvu 24 hodinový križiacky ruženec 25.-26.11.2022

Pozvanie k zjednoteniu sa k modlitbe

Pokoj s vami!

V poslušnosti k pokynom, ktoré nám dala Matka Spásy v Knihe Pravdy, sa budeme modliť 4 tajomstvá svätého ruženca.  Zjednotíme sa celosvetovo na 24 hodín s 12 skupinami z rôznych kontinentov, ktoré sa budú modliť ruženec v rôznych časových pásmach, a to od 25. novembra od 21.00 hod.  do 26. novembra 21.00 hod.

Link k pripojeniu: http://bit.ly/Rosary-November-26th-27th

PRI PROBLEMOCH S PRIHLASENIM, OTVORTE ZOOM A STLAČTE JOIN MEETING A ZADAJTE ID 82371882119

Naša Matka Spásy v Knihe Pravdy zdôraznila dôležitosť modlitby svätého ruženca v nasledujúcom posolstve, ktoré sme dostali 20. júna 2012: 

 ” Môžem vám spolu s mojim synom dať milosti a kruh ochrany, do ktorého neprenikne žiadny padlý anjel. Satan nemôže ublížiť ani zaútočiť na všetkých, ktorí sa každý deň modlia môj svätý ruženec.  Odriekaním troch alebo viacerých ružencov môžete túto ochranu rozšíriť aj na ostatných. Dokonca vtedy, ak by to robilo sto ľudí, by tak mohli zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri Satan. Musíte sa zhromaždiť deti a modliť sa, aby ste sa chránili..”

V posolstve z 8. decembra 2014 tiež hovorí: 

“…Pod mojou ochranou sa vám dostane úľavy od útokov, ktoré uštedrí každému kresťanovi, ktorý sa snaží zostať verný môjmu Synovi v skúškach, ktoré sú pred vami. Môj Syn mi udelil moc rozdrviť hlavu hada, aby vás mohol priviesť bližšie k sebe. Prijmite moju ochranu a ja odpoviem všetkým, ktorí ma prosia o pomoc…”

Spojme celosvetovo svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiša ľudstvu spolu s Matkou Spásy v tomto boji za záchranu duší.  Budeme obetovať všetky naše modlitby a prosiť ju o príhovor a ochranu pre všetky Božie deti v každom národe proti zlu.

Výdatná láska pri adorácii vás posilňuje a upokojuje

Ježiš v posolstve z 12.júna, 2011: 

“Moja milovaná dcéra, milosti, ktoré obdržia moje deti na Eucharistickej adorácii sú veľmi mocné. Nedávajú vám len milosti vyrovnať sa so životným utrpením, oni vás robia silnejšími vo vašej láske ku Mne, vášmu oddanému a vernému Spasiteľovi. 

Láska, ktorá sa vylieva na duše počas adorácie, je dávaná v hojnosti… Ak len moje deti mohli vidieť svetlo, ktoré obklopuje ich duše počas tejto výnimočnej svätej hodiny, boli by ohromené.

Deti, práve počas tejto hodiny sa Mi stávate veľmi, veľmi blízke. Toto je miesto, kde bude vyslyšaný váš hlas, vypočuté vaše prosby a vaše sľuby lásky ku Mne. Deti, v tomto čase sú vám dávané mnohé úžasné milosti,a tak prosím neignorujte Moju prosbu, aby ste strávili tento čas v Mojej spoločnosti.

Odmenou vám bude oslobodenie od starostí, bude vám ľahko na srdci, mysli i na duši a upokojíte sa. Keď Ma prijímate v Eucharistii, naplním vašu dušu. Ale keď prídete ku Mne v adorácii, obklopím vás do takej miery, že záplava Mojej milosrdnej lásky vám nasýti vašu myseľ, telo a dušu. Pocítite silu, ktorá vám dá tichú dôveru, ktorú budete len ťažko ignorovať. …”

Pred záverečnými modlitbami každého dvojhodinového stretnutia bude možnosť krátkej tichej online eucharistickej adorácie.

Prosím, príďte a pomôžte nám zjednotiť sa v modlitbe na celom svete.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Kristova zvyšková armáda zvíťazí!

JTM Global

Poradie hosťujúcich krajín

25/11 Austrália/Nový Zéland   21hod-23hod

25/11 Kórea                              23hod-1hod      

26/11 Stredná Amerika             1hod-3hod

26/11 Filipíny                           3hod-5hod

26/11 Vietnam                           5hod-7hod

26/11 India                                 7hod-9hod

26/11 Afrika                               9hod-11hod      

26/11 holandsky                       11hod-13hod       

26/11 Chorvátsko                      13hod-15hod

26/11 Španielsko                      15hod-17hod              

26/11 Francúzsko                      17hod-19hod

26/11 USA                                  19hod-21hod