Ježiš odhaľuje podrobnosti svojho ukrižovania

29. marca, 2012 štvrtok, 13:15 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas, kedy budem viac trpieť, príde, keď sa bude pripomínať moje umučenie na kríži.

Žiaden človek nepochopí rozsah môjho utrpenia počas môjho ukrižovania, alebo spôsob, akým som bol bičovaný.

Moje bičovanie bolo najhoršie. Bol som brutálne zbitý – desiatimi mužmi a každý centimeter môjho tela bol rozsekaný. Mäso na mojom chrbte bolo vytrhané a bolo vidieť moje lopatky. Ledva som stál a jedno oko som mal rozmliaždené a rozdrvené. Videl som len mojim ľavým okom.

V čase, keď Ma predviedli pred Poncia Piláta a nasadili Mi tŕňovú korunu na moju hlavu, som ledva stál.

Vyzliekli ma do naha, ešte predtým, ako Mi cez hlavu prevliekli krátke červené rúcho a následne Mi do pravej ruky vložili palmovú ratolesť. Každý tŕň bol taký ostrý ako ihla. Jeden z týchto tŕňov prepichol tiež Moje pravé oko, takže som bol sotva schopný niečo vidieť. Stratil som veľa krvi, až som zvracal a mal som taký závrat, že keď som začal môj výstup na Kalváriu, nemohol som udržať kríž.

Tak veľa krát som spadol, že to trvalo hodiny, než som dorazil na vrchol kopca. Bol som bičovaný a šibaný na každom úseku cesty.

Moje celé telo bolo zakrvavené a pokryté hustou vrstvou potu, ktorý sa uvoľňoval pod spaľujúcim slnkom. Niekoľkokrát som zamdlel.

Mnohé z toho bolo bolestivé a mučivé, no najdesivejšia zo všetkého bola nenávisť, ktorú ku Mne prejavovali nielen dospelí ale aj malé deti, ktoré do Mňa kopali, pretože nasledovali príklad svojich rodičov. Vreskot, ktorý vychádzal z ich úst a nenávisť neboli ničím, v porovnaní so strachom, ktorý zo Mňa mali. Pretože za tým všetkým bolo to, že si ešte stále neboli istí, či skutočnosti som bol alebo nebol Mesiášom, ktorého tak dlho očakávali.

Bolo preto jednoduchšie Ma nenávidieť a odsúdiť, než Ma radšej prijať, pretože to by znamenalo, že by museli zmeniť svoje správanie.

Mojím najtrýznivejším okamihom bolo, keď som ležal na zemi na svojom boku, opätovne dostávajúc kopance do chrbta, a zazrel som Moju milovanú matku, ako sa na Mňa díva.

Zlomilo jej to srdce a musela byť podopieraná dvoma mojimi učeníkmi.

Mohol som ju vidieť len mojim jedným zvyšným okom a nebol som schopný hľadieť na jej muky. Posmešky, výkriky a hulákanie davu stoviek ľudí bolo cítiť zo zeme, na ktorej som ležal a vyžadovalo si to šesťsto vojakov, aby organizovali a dohliadali na moje ukrižovanie ako i ukrižovanie ďalších šiestich. Bol som hlavným cieľom ich pozornosti a ostatní netrpeli toľko ako Ja. Keď moje zápästia na úrovni mojich palcov boli pribíjané na kríž, už som ich nemohol viac cítiť. Moje telo bolo tak dobité a pomliaždené, že som upadol do šoku. Moje ramená boli vykĺbené a moje ruky boli vytrhnuté z kĺbových jamiek. Najhoršiu fyzickú ujmu utrpelo Moje Telo predtým, ako som bol pribitý na kríž. Nevydal som žiaden krik. Neprotestoval som. Iba šepkal. To rozzúrilo mojich mučiteľov, ktorí sa chceli reakciu na uspokojenie svojich túžob. Vôbec som sa nimi nezaoberal, pretože keby som to bol urobil, tak by to znamenalo, že by som sa musel vysporiadať so Satanom a jeho démonmi, ktorí zmocnili ich duší. Preto ich brutalita voči mne bola taká intenzívna. Visel som na kríži päť hodín. Slnko bolo spaľujúce slnko bez mrakov, ktoré by pomohli zmierniť pálenie mojej kože. Hneď ako som naposledy vydýchol, Môj Otec zoslal čierne mračná ako aj hromy a blesky. Búrka, ktorá prišla, mala takú desivú silu a prihnala sa tak náhle, že v tej chvíli moji diváci nezostali na pochybách o tom, že som naozaj bol Spasiteľom, ktorého zoslal Boh Otec. Toto ti, dcéra moja, odhaľujem ako dar, ktorí ti dávam ako odmenu za nesmierny čin utrpenia, ktorý si Mi ponúkla. Povedz mojím deťom, že neľutujem moje umučenie na kríži. Čo Ma naozaj mrzí je to, že sa na moju obetu zabudlo a toľkí popierajú, že sa moje ukrižovanie uskutočnilo. Mnohí nemajú žiadnu predstavu, čo som musel vytrpieť, pretože mnohí z mojich apoštolov neboli svedkami môjho výstupu na Kalváriu.

To, čo ma dnes bolí, je to, že toľko ľudí ma stále popiera. Mojou výzvou je, moji nasledovníci, nedovoľte aby moje ukrižovanie vyšlo nazmar.

Zomrel som za všetky hriechy vrátane tých, ktoré sú páchané dnes.

Chcem a potrebujem zachrániť práve tých, ktorí Ma dnes odmietajú.

Váš milujúci Spasiteľ Ježiš Kristus