Jún – mesiac Križiackej kampane obrátenia

posolstvo z 31.mája 2012

 

Moje dieťa, satan a tie duše, ktoré nakazil, robia všetko pre to, aby podkopali najsvätejšie slovo môjho Syna.

Majte vždy na pamäti, že satan zasieva semienka pochybností najsamprv do sŕdc vyvolených duší.

Najhorším odsúdením zahrnú tieto posolstvá práve tí, ktorí sú dôverne naviazaní na môjho predrahého Syna.

Tým, že to satan robí, získava duše. Moje dieťa, nedovoľte, aby to robil. Odíďte preč a nezaoberajte sa ním.

Môj Syn nikdy neobhajoval svoje sväté slovo a ani ty by si nemala podľahnúť tomuto pokušeniu.

Rozsah satanského vplyvu narastá a rozširuje sa po celom svete.

Moje úbohé deti tak trpia a ja zármutkom roním slzy, keď vidím ich zdesenie a bolesť.

Moje deti, modlite sa v tomto čase za pokoj a mier, aby sa všade Božie deti kvôli ich posilneniu obracali na môjho Syna.

Len Boží zásah, daný skrze milosti, ktoré sú vám udeľované vďaka vašim modlitbám, môže zmierniť vašu bolesť a utrpenie.

Môj Syn túži po tom, aby sa duše k Nemu obracali, pretože jedine On im môže poskytnúť útechu, ktorú (tak) potrebujú. Nič iné vám neposkytne úľavu od múk, ktoré teraz znášate.

Deti, apelujem na vás, aby ste mesiac jún zasvätili obráteniu celého ľudstva a tým zabezpečili, že sa bude usilovať o spásu.

Nazvite tento mesiac mesiacom “Križiacka kampaň za obrátenie” a modlite sa ako jeden prostredníctvom modlitbových skupín všade po celom svete.

Tu je Križiacka modlitba (58)  “Križiacka modlitba za obrátenie”:

Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti
a pokryl ich Tvojou drahocennou Krvou.
Nech každá kvapka Tvojej Krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým.

Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých,
ktorí Ťa poznajú – ale sú poškvrnení hriechom pýchy –
aby padli na zem a vrúcne Ťa prosili, aby Svetlo Tvojej Lásky zaplavilo ich duše.

Otvor im oči, aby videli Pravdu, aby ich zalial úsvit
Tvojho Božieho Milosrdenstva tak, že budú pokrytí Lúčmi Tvojho Milosrdenstva.

Obráť všetky duše prostredníctvom milostí,
o ktoré Ťa teraz prosím, drahý Ježišu (tu vyslovte svoj osobný úmysel).

Vrúcne Ťa prosím o Milosrdenstvo a ponúkam Ti dar
jednodňového pôstu v každom týždni (tohto mesiaca júna) na odčinenie všetkých hriechov.

Amen.

Deti, musíte sa postiť jeden deň v každom týždni v tomto mesiaci jún.

Musíte sa každý deň modliť môj ruženec a ruženec Božieho milosrdenstva.

Tým, deti, že to budete robiť, zachránite duše miliónov ľudí vďaka milosrdenstvu môjho Syna Ježiša Krista.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy