Keď vám chýba pokora, pýcha zaplaví vaše duše a budete hrešiť proti mne

Štvrtok, 31. októbra 2013 o 23:30 hod. 

Moja drahá milovaná dcéra, mnohí nebudú počúvať môj hlas, pretože nevedia, kto som. Mnohí tvrdia, že ma poznajú, ale len na základe ich chybného ľudského výkladu sú presvedčení, že chápu, kto som a čo som urobil, aby som ich zachránil pred priepasťou, ktorej čelia všetky Božie deti, ktoré ma nebudú prosiť o odpustenie. 

Slobodná vôľa je dar od môjho Otca. Slobodná vôľa však môže zasahovať do snahy človeka hľadať Božiu lásku. Napriek tomu dal môj Otec svojim deťom tento dar. Takto štedrý je On. Tak veľmi miluje svoje deti. To je dar, ktorý im dal slobodu brázdiť zem, vychutnávať jej plody a objímať jej krásu. Ale človek, pokúšaný satanom, zneužil dôveru môjho Otca. Následne sa stal satanovým otrokom a uzavrel s ním zmluvu, v ktorej hriech bude naďalej oddeľovať všetky Božie deti od neho. 

Dar mojej smrti na kríži znamenal, že pretrhnem toto neprirodzené puto medzi človekom a satanom. Tak som umožnil človeku hľadať spásu prostredníctvom odpustenia hriechov, a to mojou smrťou na kríži. To znamená, že človek má schopnosť uniknúť z područia satana, ale iba tí, ktorí ma nasledujú v plnej pokornej službe, môžu skutočne získať spásu. Ak nie ste schopní otvorene sa priznať mne, Ježišovi Kristovi, o svojich slabostiach, hriechoch a nenávisti voči sebe navzájom, prostredníctvom zmierenia nezostanete čistí. Bez čistoty duše nie ste schopní stať sa pokornými v mojich očiach. Keď vám chýba pokora, vašu dušu zaplaví pýcha a budete hrešiť proti mne. Keď hrešíte proti mne, robíte to viacerými formami. 

Najskôr budete uspokojovať svoje žiadostivosti, chamtivosť a pýchu. Potom sa budete správať, akoby ste boli všetci znalí, múdrejší a lepší ako ostatní. Potom budete súdiť druhých. Potom prejdete do ďalšieho štádia. Budete sa vysmievať tým, ktorí sú v skutočnom spojení so mnou, tým, že ich budete vyhlasovať za nedokonalých. Potom budete vytvárať ohováranie na všetkých tých, ktorí zostávajú vo vernom spojení so mnou. Napriek tomu budete sami seba presviedčať, že ste naplnení Duchom Svätým. Ale nebude to Duch Svätý, kto vás bude inšpirovať. Namiesto toho to bude duch zla, ktorý vtrhne do vašej duše, a vy budete veriť, že vás vedie nebo. 

Keď hovoríte, že ma reprezentujete a že máte lepšie postavenie ako ostatní, aby ste boli súčasťou môjho kráľovstva, a potom o mne klamete, potrebujete modlitby ostatných. V tomto štádiu ste už na polceste do hlbín pekla a bez môjho zásahu budete stratení. 

Vezmite si moje posolstvo. Pritlačte si ho k srdcu a spýtajte sa: „Ježiš, si to ty? Skutočne potrebujem tvoju pomoc?“ a Ja vám dám odpoveď. 

Váš Ježiš