Kniha Pravdy v slovenskom jazyku, vydaná!

S radosťou v srdci vám všetkým oznamujeme, že sme dostali veľkú milosť a dar Knihy Pravdy v slovenskom jazyku. Pomôžte nám ju šíriť medzi ľudí jej zakúpením.Knihu si môžete zakúpiť na linku….

https://www.echoreb.com/produkt/sk-kniha-pravdy-diel-i/ 

o čom je:

KNIHA PRAVDY
DIEL I

SK Kniha Pravdy diel I. obsahuje posolstvá  od 8. novembra 2010 do 4. januára 2012

Varovanie. Druhý Príchod Ježiša Krista

Londýn 2022

Slovenská Kniha Pravdy obsahuje posolstva dané Bohom žene, známej ako Mária Božieho Milosrdenstva, prijatých počas obdobia piatich rokov (2010-2015).

Posolstvá majú pomôcť pripraviť duše na celosvetové Varovanie – očistenie sveta v týchto posledných časoch – a na Návrat Krista Kráľa.

Všetky posolstvá (je ich 1334) budú postupne k dispozícii v 5 zväzkovej sade s názvom Kniha Pravdy a podrobne opisujú znamenia čias, uvedených v Danielovej Knihe a v Knihe Zjavenia svätého Jána vo svätom Písme.

Ponúkame Vám prvý diel v slovenčine.