Kniha Pravdy

Sobota, 18. decembra 2010 o 09:40 hod.

Teraz už vieš, že to, čo sľúbim, sa uskutoční. Poslal Som ti duchovného vodcu, človeka, ktorého Som si vybral hneď na začiatku tvojej cesty. Chvíľu potrvá, kým tí, ktorí sú vyvolení pre Moju úlohu, vezmú svoj kalich. Moja dcéra, potrebuješ duchovného vodcu, aby Moje posolstvá boli plne pochopené Mojim služobníkom. Týmto spôsobom sa Slovo rozšíri a ľudia spoznajú Pravdu. Bude to cesta plná výmoľov a úzkych uličiek, ktoré sa znenazdajky objavia a vrhnú vás do iného smeru, avšak nemajte strach. Teraz máš vedenie a budeš mať väčšiu istotu vo svojej práci.

Teraz napíš toto. Kniha Pravdy je predstavovaná ľudstvu, aby mu pomohla spasiť sa v Mojom Srdci. Dostávajú možnosť voľby, aby hlásali Moju slávu, skôr ako sa vrátim ako Milosrdný Spasiteľ a Spravodlivý Sudca. Nikdy nechcem Moje deti trestať, avšak za určitých okolností tí, ktorí majú pri plnom vedomí za svojho partnera podvodníka a tí, ktorí jemu a jeho skazeným prisluhovačom venujú toľko pozornosti až do tej miery, že sa mu klaňajú pred oltárom, nemôžu byť spasení. Vedia, o koho ide. Bude pre nich veľmi ťažké obrátiť sa späť ku Mne. Modlite sa za nich.

Na koho útočí satan

Podvodníkovi zostáva na Zemi veľmi málo času na to, aby spôsobil spustošenie, a tak všade zintenzívňuje svoje aktivity. Zameriava sa hlavne na Mojich zasvätených služobníkov v Cirkvi Môjho Otca, na mladých a pekných, ako aj na vysoko inteligentných.

Tým, ktorí aj naďalej pokračujú vo svojom chvastaní sa tým, že vo Mňa a v Môjho Večného Otca neveria, bude daná ešte jedna šanca, aby otvorili svoje srdcia.

Bolí Ma pozerať sa na nich. Moje drahé deti, je to ako pozorovať auto plné ľudí, ktoré sa v hustej hmle pohybuje smerom k útesu. Vydali sa nesprávnou cestou a teraz, hoci veria, že smerujú späť do pohodlia svojich domovov, sa rútia do hlbokej tmy bez akejkoľvek nádeje.

Predpovedané proroctvá budú teraz odhalené

Moja dcéra, prinútiť Moje deti, aby počúvali, nebude ľahké. Musíte vytrvať aj napriek prekážkam. Trpezlivosť je dôležitá. Tieto posolstvá sú veľmi vzácne a plné lásky, ako aj varovaní. Moje deti sa musia zastaviť a pochopiť, že tieto posolstvá, ktoré boli tak dávno predpovedané, budú teraz odhalené. Tieto udalosti sa na Zemi čoskoro uskutočnia a čas je veľmi, veľmi krátky.

Nikdy neprezradím dátum Môjho Druhého Príchodu

Nikdy vám neprezradím dátum Môjho Druhého Príchodu, Moja milovaná dcéra, pretože vám neprináleží vedieť to. Ale skôr ako prídem, budem teraz komunikovať s celým svetom, aby Som mohol Mojim deťom ukázať Moje spravodlivé Milosrdenstvo.

Moja Matka pracuje v Mojom Mene

Moja milovaná Matka pracuje v Mojom Mene prostredníctvom vybraných vizionárov. Iní vyvolení proroci trpia skryto v súkromí, dobrovoľne, pre záchranu duší. Dovolím im trpieť Moju bolesť, ako gesto obrovskej veľkodušnosti týchto najoddanejších veriacich. Sú zodpovední za záchranu mnohých. Ale oni trpia nielen utrpením, ktoré Som znášal na Kríži, ale cítia bolesť, akou trpím dnes. Navyše občas trpia posmeškami, týraním a výsmechom. Je to vďaka ich pokore, že toto znášajú v tichosti a v niektorých prípadoch aj verejne. Iní Moji zasvätení služobníci, ktorí sa rozhodnú pre život v ústraní, Mi robia veľkú službu. Ich špeciálna obeta sebazaprenia opäť pomáha zachraňovať duše.

Božie dary ako samozrejmosť

Oznamovať Pravdu v modernom svete, kde sa technológia vyvinula do takej závratnej výšky, je ťažké. Môj Hlas je ako slabé volanie na púšti, odstrčený bokom, v prospech príjemného dráždenia zmyslov.

Moje deti nechápu, že všetky tie technologické zázraky, určené pre dobro človeka, sú darom od Večného Otca. Všetky zázraky vývoja liekov pre dobro ľudstva sú tiež darom. Napriek tomu sú tieto dary považované za samozrejmosť, pretože Moje deti si myslia, že to všetko je dielo človeka, ale nie je to tak.

Dar inteligencie

Dar inteligencie, rovnako ako dar piesne, je darom z Božej ríše, a práve preto, že sú darmi od Boha, sú terčom útokov satana, Zlého. Práve cez jeho vplyv sa manipuluje s technológiou, ktorá má ničiť a spôsobiť skazu vo svete. Ako sa smeje, keď vidí prepuknutie vojen a ako sa technológia zneužíva na špionáž a zabíjanie. Takisto sa smeje, keď sa technológia výroby liekov nielenže zneužíva na zabíjanie, ale aj na ospravedlnenie zabíjania. Všetky tieto hrozné zločiny proti ľudskosti, ktoré umožňuje technológia, sú zakrývané za fasádou takzvanej tolerancie.

Tolerancia ako maska zla

Tolerancia môže byť perfektnou maskou pre zlo. Každému, kto je prostredníctvom Môjho Učenia bdelý, je hneď jasné, že sa tieto zločiny proti ľudstvu odohrávajú pred vašimi očami. V mene tolerancie sú ľudia vraždení, je im upieraná ich sloboda a predovšetkým ich právo bojovať za morálnu spravodlivosť. Ó, áno, deti, nech ste varované, zostaňte bdelé a majte sa na pozore, keď počujete slovo „tolerancia“, lebo to je jedna zo satanových obľúbených podvodných hier.

Ľudia sa nedokážu postaviť za kresťanstvo

Moje deti, napriek svetu modernej komunikácie, sa nedokážu postaviť a priznať svoje kresťanstvo. Je to hlavne kvôli tomu, že väčšina kresťanov žije v západnom svete. Majú strach, že sa im budú posmievať, a že ich budú šikanovať. A majú úplnú pravdu. Smiali by sa im. Ale majte na zreteli toto. Moje deti vždy trpia nejakým posmechom, keď vezmú Môj Kríž. Potom si môžu byť istí, že konajú Moje dielo.

Kto trpí v Mojom Mene, dostane veľké požehnanie a veľa milostí. Avšak najviac trpia kresťania, ktorí bojujú za právo verejne ohlasovať Moje Meno. On alebo ona musia zostať silní. Ste Moja nádej na tejto Zemi. Bez Mojich oddaných nasledovníkov, Moje deti nemôžu prekročiť posledný prah do Kráľovstva Môjho Otca.

Milujem všetkých Mojich nasledovníkov. Som v ich srdciach a oni to vedia. Teraz dbajte na Moje Slovo, dávané vám prostredníctvom tohto proroka. Neignorujte tieto posolstvá. Ústnym podaním pomôžu pred Mojím Druhým Príchodom zachrániť milióny duší na celom svete.

Choďte teraz v pokoji a láske.

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus